Ikon for søg
Åbent Hus 2021
Åbent Hus 2021

Begivenheder

Åbent Hus 2021

Åbent Hus blev i år live-streamet på grund af Corona-restriktionerne, hvis du ikke nåede at se det, kan du alligevel se det nedenfor. 

Nogle af vores elever derudover lavet nogle små videoer, hvor du kan høre lidt om deres oplevelse af skolen og deres studieretninger, som du kan se nedenfor via Facebook:

Daphne, 1.d (musik A, matematik A):

Cecilie, 1.r (HF)

Camille, 1.d (tysk A, engelsk A, samfundsfag B)

Anders, 1.a (spansk A, engelsk A, tysk B)