Ikon for søg
Hold afstand 06.08.2020
Hold afstand 06.08.2020

Hold afstand

  • Når du møder i skole, skal du holde en afstand på 1 meter til andre mennesker for at forebygge smitte.
  • Du skal under hele undervisningen sørge for at holde 1 meters afstand til dine klassekammerater og din lærer, og bordopstilling må IKKE ændres i løbet af modulet.
  • Du skal beholde din faste plads hele dagen.
  • Du må ikke dele genstande med dine klassekammerater herunder computer, tablets eller mobil.
  • Når du forlader klasselokalet, skal du så vidt muligt færdes i de samme mindre grupper og kravet om 1 meters afstand gælder fortsat.
  • I pauserne må du ikke blande dig med elever fra andre klasser, og hvis du ønsker at være udenfor, skal du opholde dig tæt ved den bygning, hvor dit undervisningslokale er. Kravet om 1 meters afstand gælder fortsat.
  • Ved sociale aktiviteter uden for skolen anbefales, at man er sammen med så få som muligt og med de samme personer fra den klasse, som man i forvejen er sammen for at mindske eventuel smitterisiko.

Elever og skolens personale skal dagligt orientere sig på Lectio og intranet, da der løbende kan ske ændringer. 

Læs evt. mere i: