Ikon for søg
Hygiejneinstrukser 06.08.2020
Hygiejneinstrukser 06.08.2020

Hygiejneinstrukser

  • Det er vigtigt med god håndhygiejne. For at sikre dette skal du:
  • Vaske hænder med vand og flydende sæbe eller spritte dem af med håndsprit, når du kommer ind på skolen og inden hvert modul
  • Vaske hænder når de er synligt snavsede
  • Vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.
  • Du skal kun anvende engangsmaterialer som fx papirservietter.
  • Se evt. filmen om effektiv håndvask.

Elever og skolens personale skal dagligt orientere sig på Lectio og intranet, da der løbende kan ske ændringer. 

Læs evt. mere i: