Ikon for søg
Ved mistanke om sygdom, 06.08.2020
Ved mistanke om sygdom, 06.08.2020

Ved mistanke om sygdom

  • Mistanke om COVID-19 bør opstå ved alt fra milde symptomer på både øvre luftvejsinfektion og svær nedre luftvejsinfektion. Det kan fx være hoste, feber, ondt i halsen, hovedpine, muskelsmerter eller vejtrækningsbesvær.
  • Hvis du har symptomer på COVID-19, skal du blive hjemme, indtil 48 timer efter du har haft sidste symptomer. Herefter må du komme i skole igen.
  • Hvis du får symptomer på COVID-19, mens du er i skole, skal du tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter du har haft sidste symptomer. Herefter må du komme i skole igen.
  • Hvis du får konstateret smitte med Covid-19, skal du blive hjemme og omgående orientere skolen om dette med henblik på, at de personer, du har været i nær kontakt med på skolen, kan informeres.
  • Hvis du bor i en husstand med en person med påvist COVID-19, skal du ikke komme i skole, og du skal informere skolen.
  • Hvis du tilhører risikogruppen for Covid-19 jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer, skal du sende en lægeerklæring til skolens ledelse, der herefter vil tage stilling til, hvordan skolen håndterer dette.

Elever og skolens personale skal dagligt orientere sig på Lectio og intranet, da der løbende kan ske ændringer. 

Læs evt. mere i: