Ikon for søg
1. Adelgade. Gavlen på Aalborg Kloster
1. Adelgade. Gavlen på Aalborg Kloster

Om skolen

1. Adelgade. Gavlen på Aalborg Kloster

Det var på 1. sal her i pastor Edward Pedersens lejlighed i klostret, at Churchill-klubben blev stiftet. Pedersen var præst ved klostret og i Budolfi Kirke. Sønnen Knud gik i 4. mellem (9.klasse) på Aalborg Katedralskole og hans storebror Jens gik i 1.g på Katedralskolen.

Den 21.december 1941 planlagde Knud sammen med nogle klassekammerater, hvad der skulle ske til klassens juleafslutning, men da juleplanlægningen var overstået, begyndte de at diskutere den tyske besættelse, og hvor pinligt det var, at danskerne samarbejdede med tyskerne frem for at yde modstand, ligesom nordmændene. Der var 4 drenge fra Knuds klasse og storebror Jens til stede, og de mente alle, at nu måtte nogen gøre noget.

Knud og broderen Jens havde lidt erfaring med at genere tyskerne fra Odense, hvor de boede før de flyttede til Aalborg et halvt års tid tidligere. I en lille gruppe "Royal Air Force-Klubben" havde de for eksempel pillet tyske skilte ned og klippet tyske telefonledninger over.

Hvis man gjorde modstand, sagde Knud, ville Danmark også have en bedre position efter krigen. USA var først lige kommet med i krigen, så det var først og fremmest englænderne drengene havde tillid til. Derfor besluttede de, deroppe på Knuds værelse, at den engelske premierminister, Churchill, skulle give navn til deres modstandsklub.

Det var en tid med fake news, så drengene, der beholdt klostret som det faste mødested, var helt sikre på, at når kongen og statsministeren opfordrede folk til ikke at gøre modstand, så blev det sagt under tvang. Men når de voksne ikke gjorde noget, så ”var der jo egentlig kun os Skoledrenge tilbage”.

Det var også herinde i klostret, at drengene gemte de våben, de stjal fra tyske soldater. Nogle våben gravede de dog først ned hos gruppemedlemmet Helge Milo, der boede i Nørresundby, men de blev bange for, at våbnene ville ruste. Derfor måtte Helge smugle dem med i skole et ad gangen, så han efter skoletid kunne aflevere dem i klostret.

Et halv år senere endte Knud sammen med 4 klassekammerater, broderen Jens og en elev fra Klostermarksskolen bag tremmer i Nyborg Statsfængsel. Da de to brødre efter to år blev prøveløsladt, vendte de tilbage til familien og dagliglivet her i bygningen. Det var dog helt andre tider nu, både i forhold til tyskerne, hvor der nu var kommet en aktiv modstandsbevægelse og mentalt efter et hårdt fængselsophold. Ofte kunne Knud ikke sove, for ude på gaden, hvor du står, patruljerede tyske soldater, og når han hørte dem trampe rundt i støvler blev han forstyrret, men hvis han ikke hørte dem, blev han nervøs, for nu var de måske på vej op for at hente ham igen.

Tilbage til byvandringsoversigten