Ikon for søg
7. Aalborg Katedralskole
7. Aalborg Katedralskole

Om skolen

7. Aalborg Katedralskole

Gå ned ad Hasserisgade og drej til højre af Sct. Jørgensgade. Stop til venstre for hovedbygningen på Aalborg Katedralskole (med ryggen mod jernbanen mellem bygning A og bygning G)

Der var mange af skolens elever, som cyklede i skole, men politiet havde fået et tip om, at en af de drenge, som flere vidner havde set i nærheden af de steder, hvor der blev stjålet tyske våben, kørte på en ny, flot cykel af engelsk fabrikat – og den havde i modsætning til de fleste andre cykler ”støtteben”. Mogens Thomsen var søn af Aalborgs kommunaldirektør, og familien havde som nogle af de mere velhavende i byen råd til at udstyre sønnen med den fine cykel.

Der var også flere vidneudsagn, som pegede på, at de unge mænd, som politiet ledte på højtryk efter, ikke var arbejdere men under uddannelse, fordi de var velklædte og ikke så ud til at have manuelt arbejde. Derfor begyndte politiet at interesse sig for Aalborg Katedralskole, og man tog hen for at se, om man kunne finde den fine cykel i skolens cykelstativer.

Det lykkedes ikke at finde cyklen, men da den servitrice fra Holle, som tidligere havde lagt mærke til Knud ventede ved skoleporten sammen med politiet den 8. maj 1942, genkendte hun ham, og politiet arresterede ham og Helge, som han fulgtes med.

I løbet af dagen blev resten af gruppen arresteret. De unge mente ikke, der var grund til at skjule noget – de var tilfredse med at have ydet en indsats, og de havde desuden forventninger om, at de snart ville blive løsladt, fordi befrielsen efter deres mening ville komme snart, så de forestillede sig ikke at de ville få så lang tid bag tremmer. Samtidig fik politiet drengene til at afsløre hinanden ved at lokke dem til at fortælle mere, end det var nødvendigt.

Det var ikke så underligt, at det var elever fra Katedralskolen som gav startskuddet til den organiserede modstand i Danmark. Sagen med Peter Pallesen havde ikke bidraget til tyskernes popularitet på skolen, og da pigernes gymnastiksal også af og til måtte lægge gulv til tyske soldater på vej til eller fra Norge, føltes besættelsesmagten ubehagelig tæt på for de fleste af skolens elever og lærere. Når der var indkvarteret tyske soldater måtte pigerne have gymnastik i skolegården, som på fotoet, og da der også på et tidspunkt var nogle soldater, som i modstrid med reglerne slog sig ned i skolegården for at glo på pigerne, blev tålmodigheden spændt til det yderste og det kom til en hård meningsudveksling mellem tyskernes øverstkommanderende og skolens rektor.

Da Danmark overgav sig den 9. april 1940 mistede Frode Vesterby som af 16 danske soldater livet ved kampene i Sønderjylland. Frode havde taget realeksamen på Aalborg Katedralskole i 1938, så mange af skolens elever og lærere kendte ham, og var med til hans begravelse. Allerede fra den første dag af besættelsen, var der således både i ord og holdning modstand mod den tyske besættelse, og Frode Vesterby blev Churchill-klubbens forbillede.

Skolens rektor var også med til at skubbe til utilfredsheden med besættelsen ved for eksempel at lægge stor vægt på danske helte, der kæmpede mod en overmagt, i mange af de taler, han holdt på skolen. Det kan have været med til at få Churchill-klubbens medlemmer til at føle, at man bedst viste sin modstand og utilfredshed med samarbejdspolitikken ved at gribe til handling.

Da Churchill-klubben blev arresteret den 8. maj 1942 forlagte tyskerne da også, at der blev foretaget undersøgelser på skolen, så man kunne placere et ansvar. Det endte med, at rektor Galster efter ordre fra Berlin, måtte forlade både skolen og Aalborg, selv om man ikke kunne påvise, at han var skyld i det, der var sket.

Tilbage til byvandringsoversigten