Brev til 1.hf om afslutning efter genåbning 25.05.2020
Brev til 1.hf om afslutning efter genåbning 25.05.2020

Brev til 1.hf om afslutning efter genåbning

Så lykkedes de endeligt at overbevise politikkerne om, at I skulle have lov til at møde i skolen igen.

Fra onsdag den 27. maj åbner skolen for elever i 1g, 2g og 1hf. Vi har savnet jer, og glæder os til at møde jer, og vi ved, at I også savner at mødes med kammeraterne, møde lærerne og få en normale skoledagligdag.

Onsdag den 27. maj skal I møde ind på skolen efter det skema, som ligger i Lectio, og i det lokale, som står i skemaet. Der er enkelte lærere, der stadig ikke kan undervise på skolen, og derfor kan I stadig skulle have virtuel undervisning. Det vil stå i noten til modulet i Lectio, hvis det er et virtuelt modul. I skal huske at checke skemaet tirsdag aften, da der er meget der skal på plads. Derfor kan der ske ændringer i løbet af tirsdagen.
Det skema I fortsætter med er som udgangspunkt det skema, som I skulle have haft virtuelt, men der vil være nogle få ændringer.
I forlængelse af de politiske beslutninger har vi besluttet, at eleverne i 1 hf afslutter skoleåret på følgende måde:

  • De ordinære eksaminer i matematik og i fagene i den naturvidenskabelige faggruppe er aflyst.
  • Undervisningsperioden for 1 hf forlænges til 24. juni – dog maksimalt indtil 15. juni i afsluttende fag.
  • Perioden vil veksle mellem undervisning og afsluttende faglige evalueringssamtaler.

Der afvikles følgende prøver:

  • Årsprøve i kultur- og samfundsfag i 1p og 1r og i engelsk i 1w.
  • Der afvikles afsluttende faglige evalueringssamtaler i matematik, nf-kemi, nf-biologi og nfnaturgeorgrafi senest 15. juni, hvor der skal være givet årskarakterer.

Undervisning, prøver og evalueringssamtaler vil normalt være med tilstedeværelse på skolen.
Årskarakterer erstatter eksamenskarakterer på eksamensbeviset
Eksamen er aflyst. I stedet for eksamen skal eleverne have årskarakterer i de afsluttende fag. Da der normalt ikke gives årskarakterer på HF afholdes en faglig evalueringssamtale i alle afsluttende fag.

Evalueringssamtalerne er en faglig samtale på ca. 15 – 20 minutter med faglæreren, og samtalen indgår i lærerens samlede vurdering af det faglige niveau, men er ikke afgørende for årskarakteren. Årskaraktererne gives på grundlag af den daglige undervisning i kombination med den faglige vurderingssamtale. Som hf-elev
har man måske været mindre opmærksom på at markere sig i den daglige undervisning, fordi der ikke gives årskarakterer. Derfor skal eleverne have mulighed for at vise, hvad de kan, og det er formålet med de faglige evalueringssamtaler. Samtalerne skal – sammen med den daglige undervisning - give lærerne et mere sikkert
grundlag for årskaraktererne.

Karakteren i den interne prøve i den naturvidenskabelige faggruppe beregnes som et gennemsnit af karaktererne i de tre nf-fag (biologi, kemi og naturgeografi). Evalueringssamtaler afholdes fra den 27. maj på skolen.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER PÅ ONSDAG!

Med venlig hilsen
Christian Warming
rektor