Brev til 2.g om afslutning efter genåbning 25.05.2020
Brev til 2.g om afslutning efter genåbning 25.05.2020

Brev til 2.g om afslutning efter genåbning

Så lykkedes de endeligt at overbevise politikkerne om, at I skulle have lov til at møde i skolen igen.

Fra onsdag den 27. maj åbner skolen for elever i 1g, 2g og 1hf. Vi har savnet jer, og glæder os til at møde jer, og vi ved, at I også savner at mødes med kammeraterne, møde lærerne og få en normale skoledagligdag.

Onsdag den 27. maj skal I møde ind på skolen efter det skema, som ligger i Lectio, og i det lokale, som står i skemaet. Der er enkelte lærere, der stadig ikke kan undervise på skolen, og derfor kan I stadig skulle have virtuel undervisning. Det er markeret med en note i Lectio, hvis modulet er virtuelt. I skal huske at checke skemaet tirsdag aften, da der er meget der skal på plads. Derfor kan der ske ændringer i løbet af tirsdagen.

Det skema I fortsætter med er som udgangspunkt det skema, som I skulle have haft virtuelt, men der vil være nogle få ændringer. Det er vigtigt for os, at I får mulighed for at mødes i klassen og mulighed for at genoptage de sociale relationer i klassen. Derfor prioriterer vi undervisning på stamklassehold højt.

De officielle eksaminer er fortsat aflyst, og eleven får overført årskarakterer som eksamenskarakterer i de fag, som var udtrukket til eksamen. Undervisningsperioden for 2g forlænges indtil 24. juni. I afsluttende fag afsluttes undervisningen 15. juni. Perioden vil veksle mellem undervisning og prøvelignende aktiviteter.

Der afvikles følgende interne prøver:

  • SRO-prøve
  • 2 - 3 øvrige prøvebegivenheder afhængig af studieretning efter nedenstående plan:
KlasseSkr. ÅrsprøveMdt. Årsprøve
2.aDA + SP + EN SRO 
2.bDA + FR/TY + EN SRO 
2.cDA + SA SRO 
2.dDA + MUSRO + MA
2.eDA + SA SRO 
2.jDA + SA SRO 
2.kDA + SA SRO + MA
2.mDA + MUSRO 
2.xDA + FY SRO + MA
2.yDA + BT SRO + MA
2.zDA + BI SRO 

 

Prøverne afvikles så vidt muligt med tilstedeværelse på skolen.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER PÅ SKOLEN IGEN!!

Med venlig hilsen
Christian Warming
rektor