Brev til 2.hf-eleverne om årets afslutning 15.05.2020
Brev til 2.hf-eleverne om årets afslutning 15.05.2020

Brev til 2.hf om årets afslutning

Kære alle afgangselever
Nu har vi været rundt og tale med jer alle, og vi er glade for alle de input, vi har fået for at skabe en så festlig en afslutning på skoleåret for jer som muligt under de rammer, vi nu en gang har. Vi talte med jer om dimission, og vi har på baggrund af alle jeres input besluttet, hvordan vi kan lave en god afslutning for jer. Som jeg tidligere har skrevet holder skolen gallafest for jer, når vi igen får lov at holde fester på skolen.

Hue-dag i uge 26
Hf-eleverne har sidste eksamensdag i uge 26. Det er den dag, hvor I bliver student og får hue på. Jeres forældre må gerne komme på skolen denne dag, men de præcise retningslinjer, og hvor mange, der må komme, melder vi først ud efter den 8. juni. Vi forventer at sætte pavilloner, borde og bænke op – så man kan sidde rundt om på skolen udenfor. Der vil være lagt rød løber igennem A-bygningen, så I kan gå ud af skolen med huen på – som traditionen foreskriver.

Dimissionen fredag d. 26. juni
Det er den dag, hvor I får overrakt jeres eksamensbevis, og der vil være musik og taler. Denne dag er dog endnu ikke planlagt, og vi afventer en udmelding efter den 9. juni. Efter ønske fra jer afholder vi dimissionen så traditionel som mulig under de rammer, Sundhedsstyrelsen anbefaler. Vi forventer ikke, jeres forældre og andre pårørende kan deltage denne dag, men hvis der åbnes op for denne mulighed, kan det være, dimissionen deles af to omgange, men den vil blive afholdt denne dag hen over formiddagen.

Hvis hele årgangen må samles
Hvis vi får lov til at samle hele årgangen uden pårørende, vil vi afholde dimissionen i Aalborghallen eller i vores sportshal. Vi livestreamer også her begivenheden ud til forældrene og andre pårørende, så de hjemmefra kan følge begivenheden.

Hvis vi ikke kan samle hele årgangen
Hvis vi ikke får lov til at samle hele årgangen, vil vi afholde dimissionen på skolen, hvor man sidder sammen klassevis i et klasselokale.
Afhængigt af vejret vil overrækkelse af beviser finde sted i skolegården eller i multisalen. Vi livestreamer også her begivenheden ud til forældrene og andre pårørende, så de hjemmefra kan følge
begivenheden.

Klassearrangement (den 16., 17., 18. eller 19. juni)
I perioden fra den 16. – 19. juni har vi sat penge af i budgettet, så klasserne sammen med en af deres lærere kan mødes til et farvel-arrangement for klasserne. Der vil derfor være nogle moduler, hvor klassen kan hygge sammen i klassen og sammen med en af jeres faste lærere.
Indholdet i modulerne planlægger I sammen med læreren. Skolen har afsat et budget på ca. 1.000 – 1.500 kr. pr. klasse afhængig af klassestørrelse, som tilskud til mad, snack eller hvad I synes kunne bidrage til nogle gode timer som afslutning på tre år sammen.

Gallafest
Som det ser ud i dag kan vi desværre ikke få lov at holde gallafest torsdag den 25. juni. Vi håber stadig, men realistisk set bliver det nok ikke til noget. I skal imidlertid ikke snydes for gallafesten, og derfor vil skolen indbyde jer til gallafest, når landet åbner så meget op, at vi igen må feste sammen.

Med venlig hilsen
Christian Warming
Rektor