Ikon for søg
COVID-19
COVID-19

COVID-19 Retningslinjer fra d. 3. januar 2022

Håndtering af smitte og smitteopsporing
Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer om smitte og smitteopsporing.

Symptomer på Covid-19
Hvis en elev eller ansat udviser symptomer på Covid-19, skal vedkommende gå i selvisolation og PCR-testes hurtigst muligt. Det gælder også, hvis man er vaccineret eller har været smittet tidligere. Du må komme i skole igen, når du er rask.

Positiv test for Covid-19
Hvis en elev eller ansat testes positiv for Covid-19, er det meget vigtigt at kontakte gymnasiets administration på tlf. 96313770, således vi kan smitteopspore.

Uden for administrationens åbningstid skal du skrive i beskedfunktionen ”Covid-19” på Lectio. Husk at opgive et mobilnummer, så vi kan kontakte dig. Skolens ledelse og administration har adgang til denne gruppe.

Uddannelseschef Tina Møller Sørensen har ledelsesansvaret, og du har altid velkommen til at kontakte hende for afklarende spørgsmål.

Positiv test og tilbage på gymnasiet
Du må komme tilbage på gymnasiet, når du har et gyldigt coronapas. Hvis du må bryde din isolation, før dit coronapas er trådt i kraft, skal du kontakte skolen, der efter konkret, individuel vurdering kan udstede en tilladelse til, at du må komme tilbage på skolen før dit coronapas er aktiveret.

Efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger kan selvisolationen ophæves, hvis 

- Personer med symptomer har været symptomfri i 48 timer, og 

- Personer uden symptomer har været i selvisolation i 7 dage efter, at den positive test er taget.

Undtagelse fra kravet om forevisning af coronapas vil således gælde perioden fra ophævelse af selvisolationen og indtil 14 dage efter det positive testresultat. Det er uddannelsesinstitutionen, der vurderer, om den pågældende person er undtaget fra kravet i den mellemliggende periode

Se her: Vigtigt at vide, når du er testet positiv

 

Hvis du er smittet, vil du modtage et informationsbrev i e-Boks fra Coronaopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed. Herudover henvises til coronasmitte.dk, hvor du kan tage en klikguide, der kan hjælpe med processen. Hvis du fortsat har behov for hjælp til at identificere og/eller kontakte dine kontakter, kan du ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11.

Coronapas
Der er krav om forevisning af gyldigt coronapas som betingelse for fysisk fremmøde eller ophold på skolen. Skolen skal mindst to gange ugentligt gennemføre stikprøvekontrol. Såfremt du ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, kan du blive bortvist. Skolen kan ikke tilbyde nødundervisning til elever, som ikke kan fremvise gyldigt coronapas.

Læs mere her også om, hvornår du er undtaget for coronapas

Mundbind/visir
Der er krav om mundbind/visir for elever, medarbejdere og gæster. Kravet gælder når man færdes på fællesområder indendørs. Kravet gælder ikke, når elever og lærere er i undervisning eller i uddannelsesaktiviteter i klassen. Der skal heller ikke anvendes mundbind/visir ved eksamen.

Læs mere her også om, hvornår du er undtaget krav om mundbind

Test
Der er opfordring til, at I bliver testet to gange om ugen, det gælder også vaccinerede eller tidligere smittede, som i forvejen har et gyldigt coronapas. Opfordring til test gælder ikke personer, der af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes.

Der vil fra midten af januar blive udleveret testkit til alle elever og ansatte til hjemmetest. Indtil da opfordres I til at bruge de lokale testcentre. Nærmere information følger.

Organisering
Undervisningen organiseres, så I så vidt muligt er i faste grupper på stamhold og i faste grupper med nogen eller nogle fra egen klasse på valghold.

Frikvarter: I skal holde afstand til andre klasser/hold og det gælder også i kantinen.

Dukseordning
Vi iværksætter dukseordning. Det betyder, at lærerteamet får organiseret faste dukse til at spritte af og lufte ud efter undervisningen. Dette gøres også på valghold – organiseret af den enkelte lærer.

Sociale arrangementer med videre
Alle frivillige aktiviteter aflyses indtil videre frem til og med 16.01.2022.

Forebyggelse af smittespredning
Det er vigtigt, at alle fortsat har fokus på håndhygiejne, hosteetikette og rengøring af kontaktpunkter.

Når du ankommer til gymnasiet, skal du spritte dine hænder af eller vaske dem, hvis de er synligt beskidte. Håndafspritning eller håndvask sker herefter løbende igennem dagen i forbindelse med pauser, lokaleskift, spisning, host, nys med videre.

Borde og stole samt dørhåndtag og andre kontaktpunkter i undervisningslokaler skal stadig sprittes af ved modulets afslutning, ligesom der fortsat skal luftes ud i lokalerne. Dette sørger klassens dukse for.

Nære kontakter og øvrige kontakter
Sundhedsstyrelsen har justeret retningslinjerne for opsporing og håndtering af kontakter til personer med Covid-19. Det betyder, at ”nære kontakter” til smittede personer kun udgøres af husstandskontakter. De kontakter, som den smittede har været tæt på uden for hjemmet, betragtes som ”øvrige kontakter”.

Se dette flowdiagram

Husstandskontakter 

Dette er fx:
Personer, som bor sammen med en person, der har fået påvist COVID-19.
Kæreste til en person, der har fået påvist COVID-19 (også selvom kæresteparret ikke er samboende).
Værelseskammerater til en person, der har fået påvist COVID-19, fx på en efterskole, fri fagskole, kostafdeling eller på en lejrtur.
Overnattende gæster/legekammerater i en husstand med smitte.

Såfremt du er at betragte som en husstandskontakt, skal du gå i selvisolation og PCR-testes på 4. og 6. dagen efter seneste kontakt med den smittede person. Hvis testen på 4. dagen er negativ, må du gå ud af selvisolation.

Hvis du har fået 3. vaccinestik, skal du ikke gå i selvisolation, men i stedet hurtigtestes hurtigst muligt og derefter PCR-testes på 4. og 6. dagen.

Hvis du er smittet med covid-19 inden for de sidste 12 uger, skal du hverken i selvisolation eller testes.

Læs mere her: Nær kontakt og øvrig kontakt  

Øvrige kontakter 

Øvrige kontakter er de personer, der har været tæt på en person, som har fået påvist COVID-19, og som ikke er husstandskontakter. Det kan fx være:

  • Elever og ansatte ved smitte i en stamklasse eller -hold i grundskoler.
  • Børn og medarbejdere fra en stue eller tilsvarende gruppe-inddeling med smitte i dagtilbud mv.
  • Personer, der har siddet ved siden af eller over for den smittede til et møde, frokost, i undervisningssammenhænge på ungdoms- og voksenuddannelser el.lign.
  • Personer, der har dyrket kontaktsport eller siddet i bil med den smittede.

Som øvrig kontakt skal du ikke gå i selvisolation. Du skal hurtigtestes med det samme og hurtigtestes igen på 4. dagen for sidste kontakt med den smittede.

Læs mere her: Nær kontakt og øvrig kontakt

Læs mere her: Øvrig kontakt

Læs mere her: Nær kontakt

Se evt. dette flowdiagram: Er du nær kontakt / øvrig kontakt

Hold dig opdateret her eller find svar på øvrige spørgsmål
https://coronasmitte.dk/

Læs COVID-19 information til ungdomsuddannelserne

Bemærk: Det er til enhver tid myndighedernes anvisninger der gælder. Såfremt der kommer nye regler eller retningslinjer, der ikke er nået at blive opdateret her, vil det til enhver tid være de nye regler og retningslinjer, der gælder. 

Opdateret 07.01.2022