Ikon for søg
Velkomstbrev skolestart 2020
Velkomstbrev skolestart 2020

Velkomstbrev

Her vil du kunne læse velkomstbrevet til de nye elever

Velkomstbrev til 1g-stx

Velkomstbrev til 1-hf

Velkomstbrev til 1W-hf 

 

Tutorer 

Hver klasse har tilknyttet tutorer fra de andre årgange, som hjælper dem godt i gang med skolegangen her på Aalborg Katedralskole. Tutorerne til skolestart 2020 er:

2p 

Astrid Bigum Jensen 

2p 

Rikke Lang Højvang Jensen 

2r 

Mathilde Marie Busk 

2r 

Marcus Jens Wissing 

2w 

Marvin Dahlgaard 

2w 

 Christian Fenger

2a 

Johanne Esbensen 

2a 

Nicoline Munk 

2b 

Frida Lützow Kirk 

2b 

Sarah von Bressendorff 

2c 

Ida Marie Løvskjold 

2c 

Zolfagar Malek Kazem 

2d 

Freja Segel 

2d 

Martin Hawthorn 

2j 

Emma Brinkmann Kappel 

2j 

Viktor Tobias Hauge Nibe 

2k 

Anna Martine Rosborg 

2k 

Lasse Simbold Gulstad 

2m 

Ronja Weichel Greiffenberg 

2m 

Nikolaj Lange Sørensen 

2x 

Marikka Petersen 

2x 

Jonathan Andersen Thornild 

2y 

Therese Otvald Jensen 

2z 

Mille Cronwald Kronborg