DELE (spansk sprogtest)
DELE (spansk sprogtest)

DELE (Diploma Español como Lengua Extranjera)

På Aalborg Katedralskole har spanskeleverne mulighed for at deltage i talentundervisning, som forbereder dem til en mundtlig og skriftlig eksamen, der giver dem et internationalt anerkendt sprogcertifikat udstedt af det spanske kulturinstitut, Instituto Cervantes. Gebyrer og øvrige udgifter ved prøven betales af Katedralskolen for skolens elever.

Hvorfor et diplom?

  • Diplomet signalerer internationalt udsyn
  • Det styrker spansksproglige kompetencer mundtligt som skriftligt
  • Det kan lette adgangen til: videregående uddannelse, erhvervsliv og den spansktalende verden

Kontaktpersoner: Lene Bak & Marina Angélica Porto