Studieture og ekskursioner
Studieture og ekskursioner

Bekræftelse, forældresamtykke og ordensregler på studieture og ekskursioner

Før en studietur eller ekskursion skal eleverne skrive under på, at de vil deltage i studieturen eller ekskursionen. Samtidig skriver de også under på, at de vil overholde de ordensregler, der gælder for studieture og ekskursioner.

Hvis eleven er under 18 år på afrejsetidspunktet skal der også gives samtykkeerklæring fra forældrene.

Klik her for at printe formularen: "bekræftelse på deltagelse i studietur - incl. samtykkeerklæring".

Erklæringerne SKAL medbringes på studieturen/ekskursionen.

Studieture og ekskursioner

I løbet af den tid, du går på gymnasiet eller på hf, bliver din klasse tilbudt at komme på studietur og ekskursioner af forskellig art.

1.hf- og 2.g-klasserne kommer på studietur til udlandet i en uge i løbet af skoleåret. Studieturen skal have et fagligt indhold, og din klasse og de to faglærere, der deltager i studieturen, planlægger sammen turen i god tid. Du må regne med selv at skulle betale ca. 2.500 kr., hvis du er hf'er og 4.500 kr., hvis du er gymnasieelev. I enkelte klasser er studieturen koblet til udvekslingsbesøg med skolens udenlandske samarbejdsgymnasier.

I efterårssemesteret kommer 3.g-klasserne også på en 2-3 dages faglig ekskursion – typisk inden for landets grænser. Også her må du regne med selv at skulle betale, typisk et beløb på max. 1.500 kr. til transport, overnatning mv.

Derudover arrangerer de forskellige fag og hold fra tid til anden korte faglige ekskursioner, som fx teaterture, biografture, virksomhedsbesøg, universitetsbesøg og koncerter. Her kan der være en mindre udgift til transport og billet/entré.

Rejsemål for gymnasieklasserne har fx gennem de seneste år været: Amsterdam, London, Barcelona, Reykjavik/Island, Istanbul. For hf'ernes vedkommende har der de seneste par år været fællestur for alle hf-klasser til Berlin.