Ikon for søg
Operation Dagsværk
Operation Dagsværk

Operation Dagsværk

Hvert år i starten af november foregår den årlige Dagsværkdag, som er en dag, hvor eleverne på Aalborg Katedralskole og mange af landets andre gymnasier får fri til at arbejde i den gode sags tjeneste. Det foregår ved, at alle de elever, der har lyst, arbejder i cirka 5 timer og donerer deres løn for arbejdet til et velgørende projekt i et u-land, som Operation Dagsværk står for i samarbejde med f.eks. Folkekirkens Nødhjælp eller Mellemfolkeligt Samvirke. Det er gymnasieeleverne selv, der vælger hvert års projekt, og der foregår op til Dagsværkdagen med diverse oplysende aktiviteter, herunder en fællestime for alle Katedralskolens elever.

Kontaktperson: Emma Djørup i 3.x