Ikon for søg
Hitlertainment
Nyheder

Nyheder

Hitlertainment

13. februar 2020 havde alle 2g-tyskholdene besøg af Mirjam Gebauer, lektor i tysk fra Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet.

Oplægget var en del af et fælles forløb på årgangen, hvor eleverne har arbejdet med begrebet Hitlertainment (Hitler/entertainment), der forstås som kulturprodukter (tegneserier/film/billeder/YouTube-videoer/reklamer m.m.), hvori Hitler indgår som underholdende element. Humor og satire anvendes her til at skildre Hitler og nazitidens uhyrligheder og udgør dermed en af stationerne i den ”Vergangenheitsbewältigung” (opgør med fortiden), som siden 2. verdenskrigs afslutning har været et allestedsnærværende tema i den tyske offentlighed.

Eleverne blev præsenteret for forskellige bud på Hitlertainment og skulle efterfølgende diskutere, om det overhovedet er tilladt at grine af Hitler, og om man i de enkelte bidrag grinede af Hitler eller med Hitler. De var reflekterede og engagerede og fremførte gode argumenter, som de kan arbejde videre med, når de som afslutning på forløbet skal lave deres eget Hitlertainment-produkt.