Ikon for søg
Skolens vision
Skolens vision

Aalborg Katedralskoles vision

Aalborg Katedralskole vil være en skole, der:

  • forener tradition og dannelse med innovation og kreativitet i et moderne undervisningsmiljø
  • udvikler elevernes personlige og studierelaterede kompetencer med udgangspunkt i et højt fagligt niveau
  • giver rige muligheder for intellektuelle, kreative og fysiske udfordringer såvel i undervisningen som efter skoletid
  • udbygger samarbejdet med byens kultur- og erhvervsliv og videreudvikler samarbejdsrelationer nationalt og internationalt
  • er en åben og attraktiv arbejdsplads for elever, kursister og medarbejdere

Aalborg Katedralskoles vision bygger på skolens værdier, som er:

Kreativitet, Seriøsitet, Tolerance, Åbenhed og Demokrati.