Ikon for søg
Skolens vision
Skolens vision

Aalborg Katedralskoles værdier

Kreativitet
Seriøsitet
Tolerance
Åbenhed
Demokrati

Skolens politikker

Klik her, hvis du ønsker at læse mere om skolen politikke

Aalborg Katedralskoles vision

Aalborg Katedralskole vil være en skole, der:

  • forener tradition og dannelse med innovation og kreativitet i et moderne undervisningsmiljø
  • udvikler elevernes personlige og studierelaterede kompetencer med udgangspunkt i et højt fagligt niveau
  • giver rige muligheder for intellektuelle, kreative og fysiske udfordringer såvel i undervisningen som efter skoletid
  • udbygger samarbejdet med byens kultur- og erhvervsliv og videreudvikler samarbejdsrelationer nationalt og internationalt
  • er en åben og attraktiv arbejdsplads for elever, kursister og medarbejdere

Aalborg Katedralskoles vision bygger på skolens værdier, som er:

Kreativitet, Seriøsitet, Tolerance, Åbenhed og Demokrati.