Ikon for søg
Brobygning for folkeskoleelever
Brobygning for folkeskoleelever

Brobygning for folkeskoleelever

Formålet med introforløbet er, at du prøver at være elev i gymnasiet/hf et par dage. I løbet af brobygningen vil du få en forsmag på fag, undervisningsformer og metoder, som du senere kan opleve i gymnasiet og hf. Du kommer både til at møde fag, som du kender på forhånd som for eksempel dansk og matematik. Men også fag, som du måske ikke tidligere har mødt som for eksempel spansk, tysk eller psykologi. 

For at du kan få et indtryk af, hvordan det er at være gymnasieelev, vil vi stille dig over for nogle faglige krav i en række fag, der repræsenterer gymnasiet/hf. Du bliver placeret i en klasse med andre, som også har valgt gymnasiet eller hf, og vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen. Du får også mulighed for at komme ud i en gymnasieklasse og overvære undervisningen samt mulighed for at snakke med nogle gymnasieelever om, hvordan det er at gå i gymnasiet, og hvilke aktiviteter skolen tilbyder ud over undervisningen.

Når du møder om morgenen, vil du blive mødt af en brobygningskoordinator, der følger dig til din klasse. I klassen møder du de andre brobyggere, og du får udleveret et program for de dage, du er i brobygning. Du vil også få en grundig introduktion til gymnasiets opbygning – herunder grundforløbet og gymnasiets studieretninger og hf fagpakker. Der vil blive tilknyttet en studievejleder, så du kan få svar på alle dine spørgsmål. Du vil også blive vist rundt på skolen, så du kan få et indtryk af stedet og se faglokaler, kantine og bibliotek.