Ikon for søg
Skriftlig og mundtlig eksamen
Skriftlig og mundtlig eksamen

Skriftlig og mundtlig eksamen

Skriftlig eksamen

Det er vigtigt at komme i god tid, som minimum 30 minutter inden prøven starter, så der er tid til at få sat computer op, og så eleven er klar til at modtage information om prøven 15 minutter før prøvens start.

Eleven skal huske at medbringe sin computer, oplader, høretelefoner, skriveredskaber, nem-id og øvrige hjælpemidler, som eleven kan få brug for under prøven.

Mundtlig eksamen

Eleven kan se i sit skema i Lectio, hvornår og hvor de skal til eksamen.

Eleven skal holde sig orienteret i Lectio igennem hele eksamensperioden – der kan forekomme ændringer.

Ved ændringer i tider eller lokaler gælder følgende regler:

  • Tidligere end 3 hverdage før eksamen: Ændringer fremgår af lectio. Der gives IKKE særskilt besked .
  • Senere end 3 hverdage før eksamen: Ændringer fremgår af Lectio, og der gives besked til eleven i Lectio og via en SMS.

Det er vigtigt at komme i god tid inden eksamen starter, og at alle som opholder sig på skolen er med til at holde ro i eksamenstid. Under sommereksaminerne må man ikke opholde sig på eksamensgangene, medmindre man er den næste, som skal til eksamen, eller man venter på sin karakter efter endt eksamen. Social aktivitet henvises til kantinen og skolegården.