Ikon for søg
Forsikringsdækning af elever
Forsikringsdækning af elever

Forsikringsdækning af elever og elevers ejendele

Statens selvejende institutioner er omfattet af reglerne om statens selvforsikring. Det betyder bl.a. at institutionerne som hovedregel ikke må tegne forsikringer.

Ved tilskadekomst / ulykke

Hvis eleverne kommer til skade på skolen, har skolen derfor ikke nogen forsikringsordning, der dækker dem. Eleverne er ikke omfattet af skolens arbejdsskadedækning, og skolen har ikke hjemmel til at tegne en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker elever.

Derfor er eleverne henvist til evt. privat tegnede ulykkesforsikringer, hvis uheldet er ude.

Ved tyveri og beskadigelse

I tilfælde hvor elever mister ejendele som f.eks. tøj, it-udstyr og penge kan skolen heller ikke tilbyde nogen form for dækning af tabet.

Det samme gælder i tilfælde, hvor der sker skade på elevers medbragte ejendele.

Eleverne er altså også her henvist til evt. privat tegnede forsikringer!

Kun i det omfang skolen har handlet ansvarspådragende i forbindelse med en skade eller hændelse, vil skolen være erstatningsansvarlig efter de almindelige erstatningsregler.

Studieture i udlandet

I forbindelse med udlandsrejser bør eleverne være opmærksom på, at tegne en rejseforsikring uanset hvortil der rejses. Og desuden at medbringer det blå EU-sygesikringskort ved rejser i Europa. Lærerne er dækket via statens aftale med Europæiske Rejseforsikring.