Ikon for søg
Sygdom
Sygdom

Sygdom

Sygemeldinger til eksamen skal ske til kontoret så tidligt som muligt.
Ring til kontoret på 96 31 37 70.

Sygemeldinger til både skriftlige og mundtlige eksaminer skal ske senest kl. 08:30.

Ved sygemeldinger skal skolen modtage en lægeerklæring, som afleveres på kontoret så hurtigt som muligt. Det er vigtigt, at sygeperioden fremgår af lægeerklæringen.

Hvis en elev har afleveret en sygemelding, kan eleven komme til sygeeksamen. Denne placeres enten i samme eksamensperiode eller i august ved sommereksaminer. Ved vintereksaminer placeres den i januar.

Det er vigtigt, at eleven melder sig syg inden prøven starter. Hvis eleven har påbegyndt sin prøve, kan eleven ikke melde sig syg. Prøven er begyndt, når eksamensspørgsmålet er blevet gjort tilgængeligt for eleven, eller uddelingen af prøverne er begyndt.