Ikon for søg
DELE (spansk sprogtest)
DELE (spansk sprogtest)
Kontaktperson Lene Bak
Kontaktperson Marina Angélica Porto

DELE (Diploma Español como Lengua Extranjera)

På Aalborg Katedralskole har spanskeleverne mulighed for at deltage i talentundervisning, som forbereder dem til en mundtlig og skriftlig eksamen, der giver dem et internationalt anerkendt sprogcertifikat udstedt af det spanske kulturinstitut, Instituto Cervantes. Gebyrer og øvrige udgifter ved prøven betales af Aalborg Katedralskole.

Andre interesserede er også velkomne mod betaling (Se priserne her: https://estocolmo.cervantes.es/es/diplomas_de_espanol/DELE/centros_examinadores_dele_espanol.htm).

Hvorfor et diplom?

  • Diplomet signalerer internationalt udsyn.
  • Det styrker spansksproglige kompetencer mundtligt som skriftligt og kan lette adgangen til videregående uddannelse, erhvervsliv og den spansktalende verden

Eksamensdatoer

Se Instituto Cervantes' hjemmeside: https://examenes.cervantes.es/es/dele/cuando

NB: Vi udbyder kun "A2/B1 para escolares". Skriv til kontaktpersonerne for mere information.

Kontaktpersoner: Spansklærerne Lene Bak & Marina Angélica Porto

Spansk-DELE elever og deres lærere Marina og Lene