Intra Lectio Menu
Biologi A og kemi B
Biologi A og kemi B

Biologi A og kemi B

Biologi er et naturvidenskabeligt fag, som er præget af udviklingen inden for den moderne biologi. Gennem observationer og eksperimentelt arbejde får du indsigt i samspillet i naturen og i mennesket som biologisk organisme.

Kemi bidrager på afgørende vis til forståelsen af disse problemstillinger, f.eks. indenfor områderne biokemi, immunologi og økotoksikologi. Sundhed indgår som et naturligt element og aktuelle problemstillinger inddrages. 

I klassen varieres mellem gruppearbejde, individuelt arbejde, tavleundervisning, projektarbejde og praktiske eksperimenter i laboratoriet. En del af undervisningen foregår i samarbejde med forskningsinstitutioner og erhvervslivet.

Eksempler på emner

  • Kroppens organsystemer og stofskiftet – fedme og sukkersyge, allergi og immunforsvar 
  • Genetik – arvelige sygdomme 
  • Biologisk vækst og modellering 
  • Miljøet – landbrug og forurening 
  • Motion og sundhed – kondition og træning

Læs om profilfagene her:

Biologi A

Kemi B

Fremtiden

Denne studieretning giver adgang til et stort antal uddannelser afhængig af, hvilke valgfag der vælges. Hvis du vælger f.eks. matematik A og fysik B som valgfag opfylder uddannelsen de specifikke adgangskrav til næsten alle uddannelser uanset om de er tekniske, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige eller humanistiske. Se mere i adgangskortet.