Ikon for søg
Biologi A og kemi B
Biologi A og kemi B

Biologi A og kemi B

Biologi er et naturvidenskabeligt fag, hvor omdrejningspunktet er samspillet mellem mennesket og dets omgivelser. Biologi har præget udviklingen i det moderne samfund som f.eks. opdagelsen af penicillin og udviklingen af de genteknologiske metoder. Det eksperimentelle arbejde supplerer den teoretiske undervisning og giver indsigt i mennesket som biologisk organisme, og hvad der sker i naturen.

Kemi bidrager på afgørende vis til forståelsen af biologiske problemstillinger f.eks. inden for områderne kost og biokemi, nervefysiologi, toksikologi og i naturen. Sundhed og klima indgår som naturlige elementer i undervisningen, hvor aktuelle problemstillinger kan inddrages.

I klassen varieres mellem gruppearbejde, individuelt arbejde, tavleundervisning, projektarbejde og praktiske eksperimenter i laboratoriet. En del af undervisningen foregår i samarbejde med forskningsinstitutioner og erhvervslivet.

 

Eksempler på emner

  • Kroppens organsystemer og stofskiftet – ernæring, fedme og diabetes, fordøjelsen 
  • Arbejdsfysiologi - muskler og kredsløb, styrke og kondition
  • Nervefysiologi - hjerne og hukommelse, rusmidlers biologi 
  • Infektionsbiologi - sygdomme, mikroorganismer og immunforsvaret 
  • Genetik - arvelige egenskaber, evolution og bioteknologi
  • Natur og miljø - naturtyper og biodiversitet, landbrug og forurening 
  • Biologiske vækstmodeller og bioinformatik 

 

Læs om profilfagene her:

Biologi A

Kemi B

Du kan nedenfor se et eksempel på, hvordan et studieretningsforløb med fagene kan se ud:

Fremtiden

Denne studieretning giver adgang til et stort antal uddannelser afhængig af, hvilke valgfag der vælges. Se mere i adgangskortet. Vær opmærksom på, at når du går ind på adgangskoret, skal du huske at vælge studieretning.