Ikon for søg
Studieture- og ekskursioner
Studieture- og ekskursioner

Studie- og ordensregler for studieture og ekskursioner

§1 Studieture og ekskursioner foregår på de betingelser, som er formuleret af rejsebureauet, og på de betingelser som er formuleret i Aalborg Katedralskoles ordensregler. Den enkelte rejser på eget ansvar.

§2 Det er den enkelte elevs ansvar at sikre den nødvendige forsikringsdækning i forbindelse med rejsen.

§3 På studieture og ekskursioner er det ikke tilladt at:

  • Besidde, indtage eller distribuere illegale stoffer.
  • Medbringe eller indtage alkohol i forbindelse med skemalagte, faglige aktiviteter
  • Medbringe eller indtage alkohol i forbindelse med rejse til og fra destinationen eller i forbindelse med transport i øvrigt.
  • Møde til dagens skemalagte, faglige aktiviteter i påvirket tilstand.
  • At færdes alene.
  • At overnatte udenfor det hotel, hvor eleverne er indkvarteret.

§4 Eleverne er forpligtede til at

  • Deltage aktivt i det skemalagte, faglige program.
  • Følger almindelige normer for god opførsel og ubetinget respekterer hotellets husorden.
  • følge lærernes anvisninger både i forbindelse med det faglige program og mht. regler for opførsel i fritiden.

§5 Overtrædelse af ovennævnte ordensregler for studierejser og ekskursioner vil kunne medføre hjemsendelse for egen regning. Hjemrejsen sker uledsaget uanset elevens alder.