Ikon for søg
Musik A og engelsk A
Musik A og engelsk A

Musik A og engelsk A

I denne studieretning får du et kunstnerisk og performativt fag på højeste niveau i samspil med engelsk på tilsvarende højeste niveau. 

Du vil i denne studieretning opnå et indgående kendskab til væsentlige samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger. Der vil blive lagt vægt på udvikling af sproglige, litterære og musikalske kompetencer. 

I engelskundervisningen udvikles såvel skriftlige som mundtlige kommunikative færdigheder gennem arbejde med tekster, der øger forståelsen af engelsktalende landes musik, kultur og samfundsforhold.

I musikundervisningen vil du bl.a. møde musik fra engelsktalende lande, som du både skal forholde dig analyserende og aktivt udøvende til. Studieretningen fokuserer både på en teoretisk og praktisk tilgang til fagene, hver for sig og i tværfagligt samarbejde.

Læs om profilfagene her:

Musik A 

Engelsk A 

Du kan nedenfor se et eksempel på, hvordan et studieretningsforløb med fagene kan se ud:

Fremtiden

Denne studieretning giver adgang til et stort antal videregående uddannelser, især inden for samfundsfag og humaniora. Hvis du vælger de rigtige valgfag, kan du opfylde adgangskravene til endnu flere uddannelser. Se mere i adgangskortet. Vær opmærksom på: Når du går ind på adgangskoret, skal du huske at vælge studieretning.