Ikon for søg
Geografiolympiade
Geografiolympiade
Kontaktperson Lone Simonsen

Geografiolympiade

Aalborg Katedralskole tilbyder deltagelse i den årlige geografiolympiade for de elever, som har interesse for geografi. Der er tale om, at et antal klasser med naturgeografi på c-niveau deltager samt andre interesserede elever, som kan tilmelde sig i Lectio. Olympiaden afholdes årligt i november måned og består i første omgang af en individuel test, hvor fagets centrale discipliner vil blive testet.

De 30 bedste i denne test blandt alle Danmarks deltagende elever vil efterfølgende blive udtaget til en workshop, hvor faglig viden skal bringes i anvendelse med praktisk udførsel af forsøg. Danmarks 4 bedste elever får efterfølgende mulighed for at deltage i den internationale konkurrence, som finder sted i august måned et eller andet sted i verden.

Hvert år afholdes der dels en national geografiolympiade og en international geografiolympiade. De fire vindere af den nationale geografiolympiade deltager i den internationale geografiolympiade, dog med den forudsætning, at man ikke er fyldt 20 år inden 1. juli det år, hvor olympiaden afholdes.

Olympiaden starter ude på skolerne, hvor første runde til udtagelsen er en skriftlig test, hvor de tilmeldte elever skal kæmpe i så forskellige discipliner som klima, energi, kortlære, demografi, Jordens opbygning, vulkaner og mange flere emner. Prøven er individuel og eleverne skal i 90 minutter besvare forskellige skriftlige opgaver uden brug af hjælpemidler.

Landets 30 bedste elever fortsætter i næste runde, hvor halvdelen så kan kvalificere sig til finalen. Anden runde og finalen foregår på universiteterne og er en kombination af teoretiske opgaver og eksperimentelt arbejde. Indlagt er også ekstra træning i forskellige geografiske discipliner. Finalisterne skal kæmpe om de 4 pladser, som Danmark har i den internationale konkurrence. Her vil unge fra hele verden mødes og arbejde med geofaglige emner og derved få en større faglig indsigt, og ikke mindst danne sociale bånd på tværs af nationale grænser. 

De 4 nationale vindere vil i løbet af foråret skulle deltage i faglige campus. Her vil der være et stort fokus på faglig opkvalificering af geografiske emner, således at de nationale vindere vil være klar til at deltage i den internationale konkurrence. Hvis der er interesse for det, vil Aalborg Katedralskole tilbyde ekstra træning i geografisk emner, der ligger udover det stof, som er indeholdt i lærerplanerne.

Kontaktperson: Geografilærer Lone Simonsen

Geografielever i gang med at løse opgaver ved geografiolympiaden