Ikon for søg
Tyske soldater på skolen
Tyske soldater på skolen

Tyske soldater på skolen

Det var ikke kun Churchill-Klubben der satte sit præg på Aalborg Katedralskole under besættelsen. Der var jævnligt indkvarteret tyske soldater i gymnastiksalene på deres vej til og fra fronten.

De tyske soldaters tilstedeværelse på skolen førte til flere episoder, når de tyske soldater blev for synlige og f.eks. opholdt sig i skolegården. Det blev af både elever, lærere og skolens rektor set som en grov provokation, mens de tyske soldater på den anden side følte sig meget dårligt behandlet. Disse episoder førte bl.a. til at 4 tyske officerer lavede en noget skræmmende og effektfuld "aftenvisit" hos rektor Galster med trusler om at lukke skolen; man bebrejdede ham endvidere, at han med sin fjendtlighed overfor tyskerne selv var en af årsagerne til konfrontationerne.

De indkvarterede tyske soldater måtte ikke opholde sig i skolegården, så der blev ikke set med milde øjne på de tyskere, som slog sig ned for at nyde solen og kigge på eleverne - og måske især kigge på pigerne. På skolen var man særdeles utilfreds med, at de tyske soldater havde et godt øje til de danske piger.
De indkvarterede tyske soldater måtte ikke opholde sig i skolegården, så der blev ikke set med milde øjne på de tyskere, som slog sig ned for at nyde solen og kigge på eleverne - og måske især kigge på pigerne. På skolen var man særdeles utilfreds med, at de tyske soldater havde et godt øje til de danske piger.