Ikon for søg
Afsløringen af Churchill-klubben
Afsløringen af Churchill-klubben

Afsløringen

I midten af april 1942 havde drengene planer om en stor aktion med ødelæggelse af ca. 20 tyske biler, der stod i et bevogtet træskur. Det blev også vedtaget at vagten skulle slås ned og en af drengene mente, at man efterfølgende skulle stikke ham med knive, så man kunne være sikker på at han ikke ville vågne op. De andre var dog ikke helt med på en så voldelig adfærd. Alligevel var drengene klar til at føre planen ud i livet og et par stykker af dem blev derfor anbragt i nærheden, så de kunne aflure tyskernes vagtskifte, men i stedet blev de to drenge hentet af politiet. 4 andre bevæbnede medlemmer af klubben fulgte straks efter for at se om de kunne få befriet drengene, fordi de frygtede at deres plan ellers kunne blive afsløret af de to arresterede drenge. Politiet var imidlertid hurtigt forsvundet med drengene, så det blev ikke til noget med en befrielsesaktion.

Til alles store lettelse dukkede de to drenge dog op i Aalborg Kloster senere på aftenen, hvor de kunne fortælle, at politiet havde dem mistænkt for at have stjålet en maskinpistol, hvor de var blevet set af nogle vidner og samtidig måtte de også forklare, hvorfor de stod og hang på gaden. Begge svarede, at de ventede på en pige og da politiet blev klar over, at det var kommunaldirektørens søn og civilforsvarschefens søn, de havde arresteret, mente politiet ikke, at der kunne være hold i historien om, at de havde stjålet maskinpistolen. Denne episode lagde kortvarligt en dæmper på drengenes virkelyst og forhindrede det voldelige overfald på en tysk soldat, men selv om politiet havde dem i kikkerten fortsatte de aktionerne med at brænde biler.

Allerede den 8. maj blev to af drengene imidlertid skygget af politiet, der ventede udenfor skolen sammen med et vidne, en servitrice fra Konditori Holle, der havde set dem i forbindelse med et andet af deres våbentyverier. De to drenge blev anholdt inden de nåede hjem. Efter den første anholdelse blev gruppen hurtigt trævlet op og 8 drenge blev anholdt, 7 elever fra Aalborg Katedralskole (5 fra 4. mellem, en fra 2.g, en fra 2. mellem samt en elev fra Klostermarksskolen); desuden blev de 3 medlemmer af Churchill-Klubbens"filial"i Brønderslev også fængslet. Efter grundlovsforhøret den 9. maj blev fængslingen opretholdt bortset fra den yngste på 14 år, der blev løsladt.