Ikon for søg
Livet på Katedralskolen og Gestapobesøg
Livet på Katedralskolen og Gestapobesøg

Livet på Katedralskolen og Gestapobesøg

Fængslingen af Churchill-Klubben og fjernelsen af rektor Galster gav ikke ro på Aalborg Katedralskole - tværtimod. Efterhånden deltog flere elever og lærere aktivt i modstanden mod tyskerne. Det betød, at skolen jævnligt fik "besøg" af Gestapo, der ledte efter modstandsfolk.

Derfor indførte man forskellige forholdsregler på skolen, f.eks. blev yderdørene låst i skoletiden og der blev ringet ekstraordinært 3-4 gange med klokken, når Gestapos biler dukkede op, samme signal som ved luftalarm; så kunne de elever og lærere, der havde noget at frygte, forsvinde gennem en flugtvej i skolegården og videre gennem rektors have, til de nåede ud på en anden vej.

Den lærer, der havde været længst tid på skolen, blev indsat som midlertidig rektor, da Galster blev sendt på orlov, men han trak sig fra posten efteråret 1944 pga. en elevstrejke og den efterfølgende rektor, Stegmann, blev fanget af tyskerne pga. deltagelse i modstandsbevægelsen og sendt til Frøslevlejren. Hans efterfølger nåede kun at fungere i rektorembedet kort tid, inden rektor Galster kunne vende tilbage efter befrielsen.

Midt i alle de dramatiske begivenheder fortsatte dagligdagen også på Aalborg Katedralskole. Eleverne gik i skole, lavede kreative aktiviteter efter skoletid, gik til eksamen og festede, når huen var kommet på hovedet. Samtidig stod mange elever dog i det dilemma, at de gerne ville bruge så megen tid og ressourcer som nødvendigt på det illegale arbejde - for mange af dem betød det, at de efter natlige udflugter og andre illegale aktiviteter havde problemer med at koncentrere sig i skolen og få forberedt sig til undervisningen.