Ikon for søg
Litteratur
Litteratur

Churchill-klubben - Litteratur

Churchill-klubbens historie beskrives først og fremmest i Knud Pedersens bøger om Churchill-klubben.

De tidligere udgaver er samlet i: Bogen om Churchill Klubben. Lindhardt og Ringhof 2005 (samlet udgave af bøgerne: Churchill-klubben, 1946, Breve fra fængslet, 1964, Sidste krigsår 1966 og Sagen om Churchill-klubben, 1979)

Den sidste del af bogen, ’Sagen om Churchill-klubben’ indeholder en fin samling af de vigtigste kilder vedrørende Churchill-klubben.

Der er også udmærkede beskrivelser af Churchill-klubbens historie i: Kjeld Galster. Aalborg Katedralskole under Besættelsen. Frede og L.C. Lauritzen. Aalborg 1945

Størstedelen af bogen findes her: http://www.galster.dk/slaegten/pdf_filer/aalborg_katedralskole_under_besaettelsen.pdf

Faderen til to af drengene fra Churchill-klubben, Edvard Pedersen, har skrevet om Churchill-klubben i Churchill-Klubben. Vor Vej til 5. Maj. Red. N. Aug. Ejgenbroth m.fl. Aalborg Amtstidendes Forlag 1945.

Hans Gregersen har i ’Krigens by – Aalborg 1940-1945 (Højers Forlag 2009) skrevet et længere afsnit om Churchill-klubben og gruppes aktiviteter. Det bygger især på Knud Pedersens bøger og Edvard Pedersen: Churchill-Klubben. Vor Vej til 5. Maj. Red. N. Aug. Ejegenbroth m.fl. Aalborg Amtstidendes Forlag 1945. Begge bøger er omtalt ovenfor.

Der er desuden omtale af Churchill-klubben i de følgende erindringer, der er skrevet af mennesker, der var elever på Aalborg Katedralskole/gik i klasse med drenge fra Churchill-klubben:

Torben Brostrøm, student 1946. En katedral af minder. Aalborg Katedralskole 1997.

Helge Bechmann. Student 1945, Aalborg Katedralskole 450 år. Jubilæumsskrift 1990. Red. Inge Busse m.fl., side 86-100

Torben Brostrøm. Student 1946. Den musikalske besættelses tid. Aalborg Katedralskole 450 år. Jubilæumsskrift 1990. Red. Inge Busse m.fl., side 102-108

Upublicerede erindringer skrevet af Jens Nielsen, læge i Solrød, overgivet til skolen i 2009. Jens Nielsen var elev på Aalborg Katedralskole fra 1944.

Der er en kort beskrivelse af Churchill-klubben samt ikke mindst tegneserien ’Drengesabotørerne’ (oversat fra engelsk)i: Per Eilstrup og Lars Lindeberg. De så det ske under besættelsen. Forlaget Union 1969, side 46-49. Dele af tegneserien findes også her: http://www.befrielsen1945.dk/temaer/modstandskamp/sabotage/kilder/lundbak.pdf

 

Aalborg Katedralskoles historie under besættelsen.

Aalborg Katedralskole under besættelsen og befrielsen er først og fremmest beskrevet i:

Kjeld Galster. Aalborg Katedralskole under Besættelsen. Frede og L.C. Lauritzen. Aalborg 1945

Størstedelen af bogen findes her: http://www.galster.dk/slaegten/pdf_filer/aalborg_katedralskole_under_besaettelsen.pdf

Der er endvidere i skolens årsskrifter beskrivelser af stort og småt, der skete på skolen hvert år, elevlister samt f.eks. taler eller uddrag heraf, der blev holdt på skolen i forbindelse med befrielsen og mindedage på skolen:

Aalborg Katedralskole 1940. Meddelelser om Skoleaaret 1939-40, Aalborg Stiftsbogtrykkeri 1940

Aalborg Katedralskole 1941. Meddelelser om Skoleaaret 1940-41, Aalborg Stiftsbogtrykkeri 1941

Aalborg Katedralskole 1942. Meddelelser om Skoleaaret 1941-1942, Aalborg Stiftsbogtrykkeri 1942

Aalborg Katedralskole 1943. Meddelelser om Skoleaaret 1942-43, Aalborg Stiftsbogtrykkeri 1943

Aalborg Katedralskole 1944. Meddelelser om Skoleaaret 1943-44, Aalborg Stiftsbogtrykkeri 1944

Aalborg Katedralskole 1945. Meddelelser om Skoleaaret 1944-45, Aalborg Stiftsbogtrykkeri 1945

Aalborg Katedralskole 1946. Meddelelser om Skoleaaret 1945-46, Aalborg Stiftsbogtrykkeri 1946

Der er en kort beskrivelse af Aalborg Katedralskole under besættelsen i: Dorte Christensen og Henning Qvist Hansen. Træk af Aalborg Katedralskoles historie. Aalborg 1990.

Der er endvidere beskrivelser af Aalborg Katedralskole under krigen i det meste af den litteratur om Churchill-Klubben, der er nævnt ovenfor.

 

Besættelsestiden i Aalborg

Der er mange relevante informationer (i forhold til Churchill-klubben og Aalborg Katedralskole) og godt overblik over besættelsestiden i Aalborg i nedenstående:

Hans Gregersen. ’Krigens by – Aalborg 1940-1945 (Højers Forlag 2009)

Per Bo Christensen og Jens Topholm. Aalborg under stilstand og fremgang fra 1814 til 1970. Aalborgs Historie 5. 1990, side 386-398

 

Relevante internetsider om besættelsen

http://www.danmarkshistorien.dk/perioder/besaettelsestiden-1940-45/

http://www.frihedsmuseet.dk/sw4604.asp

http://www.befrielsen1945.dk/

http://www.besaettelse-befrielse.dk/leksikon.html

http://www.dr.dk/nyheder/htm/baggrund/tema2005/Tyskerne%20har%20overgivet%20sig/

Se uddrag af tegneserien om Churchill-Klubben her