Ikon for søg
Musik A og matematik A
Musik A og matematik A

Musik A og matematik A

I denne studieretning får du et kunstnerisk og performativt fag på højeste niveau i samspil med matematik. 

Studieretningen beskæftiger sig med kunst og videnskab og giver dig mulighed for at dyrke dine kreative og kunstneriske sider i samklang med en matematisk analytisk forståelse. '

Alle fag har såvel en praktisk som teoretisk tilgang til arbejdet, og du vil i tværfaglige projektforløb f.eks. kunne arbejde med lyd og lydproduktion, og med sammenhænge mellem musikalske, matematiske og fysiske strukturer og former. I musikfaget lærer du at analysere musik både teoretisk og historisk/kulturelt, og du får mulighed for at udøve musik på et højt niveau. Du lærer endvidere at skrive arrangementer til melodier i forskellige genrer.

Det samlede mål med undervisningen er at udvikle kreativitet, nysgerrighed og høj faglig indsigt. 

Eksempler på forløb/emner kan være:

  1. lyd og bølger
  2. afprøvning af praktisk lydproduktion
  3. undersøgelse af akustikkens univers
  4. form og struktur: fra renæssancens gyldne snit over barokkens geometriske mønstre og talsymbolik til den moderne kompositionsmusiks talrækker og fraktaler

Læs om profilfagene her:

Musik A 

Matematik A 

 

Du kan nedenfor se et eksempel på, hvordan et studieretningsforløb med fagene kan se ud:

Fremtiden

Denne studieretning giver adgang til et stort antal videregående uddannelser, især inden for samfundsfag og humaniora. Hvis du vælger kemi B og fysik B som valgfag, opfylder uddannelsen de specifikke adgangskrav til næsten alle uddannelser, uanset om de er tekniske, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige eller humanistiske. Se mere i adgangskortet. Vær opmærksom på: Når du går ind på adgangskoret, skal du huske at vælge studieretning.