Ikon for søg
Antal prøver og udtræk
Antal prøver og udtræk

Antal prøver og udtræk

STX

En studentereksamen består af en række eksaminer samt årskarakterer.

Elever med 4 A-fag skal i alt op til 10 eksaminer. Den mundtlige eksamen i studieretningsprojektet og skriftlig dansk er obligatoriske eksaminer.

Elever med 5 A-fag skal i alt op til 11 eksaminer. Den mundtlige eksamen i studieretningsprojektet og skriftlig dansk er obligatoriske eksaminer.

De øvrige eksaminer udtrækkes af Undervisningsministeriet. Der skal minimum være 3 skriftlige eksaminer og 3 mundtlige.

HF

På hf afsluttes alle fag med en eksamen.

For eksaminerne i kultur- og samfundsfagsgruppen samt fagene i den naturvidenskabelige faggruppe udtrækkes det af Undervisningsministeriet, hvilket af fagene eleven skal op i til den enkeltfaglige eksamen.