Ikon for søg
Engelsk A, spansk begynder A og tysk B
Engelsk A, spansk begynder A og tysk B

Engelsk A, spansk begynder A og tysk B

Denne studieretning henvender sig til elever, der interesserer sig for sprog og kultur. Studieretningen er et godt grundlag for en videregående uddannelse inden for områder som sprog, kommunikation og internationale forhold.

Sprog er nøglen til al kommunikation. I sprogfagene udvikler du din sprogforståelse og træner din kommunikationsevne både mundtligt og skriftligt; desuden træner du din evne til at læse og analysere litterære og ikke-litterære tekster.

Igennem de tre moderne sprog får du både et globalt udsyn og et solidt sprogligt grundlag ved at arbejde med tekster, film, billeder mm., som giver indblik i væsentlige sproglige, kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i de forskellige lande, hvor sprogene tales.

Fokus i tyskundervisningen er at styrke din viden om livet i de tysktalende områder og arbejde med dit tysk, så du efter gymnasiet kan rejse, arbejde eller studere i de tysksprogede lande. Tysk har mange fællestræk med dansk, så især ordforrådet er nemt at lære, og i timerne arbejder vi med både dit mundtlige og skriftlige tysk, så du på bedste vis kan kommunikere med tysktalende mennesker. Undervisningen tager hovedsageligt udgangspunkt i tiden fra 2. Verdenskrig til nu.

Der er i dag stor mangel på danskere med gode tyskkundskaber, og med tysk på højt niveau har du gode kort på hånden til at arbejde og studere inden for områder som handel, økonomi, kultur, turisme eller undervisning. At lære tysk er en fremtidsinvestering!

Arbejdet i sprogfagene er samlet i emner, hvoraf nogle er tværfaglige. Der er mange muligheder for at arbejde på tværs af de tre sprog og selvfølgelig også med inddragelse af andre fag. Man arbejder f.eks. med emner som: Det multikulturelle samfund, ungdomskulturens kommunikations- og medieformer, drømmen om Amerika, en litterær periode, minoritetsproblemer, terrorisme, sprog og kulturmøde - og mange andre.

Der er almindeligvis både en studietur og en udvekslingsrejse til de områder, hvor sprogene tales.

Læs om profilfagene her:

Engelsk A 

Spansk begynder A 

Tysk B

Du kan nedenfor se et eksempel på, hvordan et studieretningsforløb med fagene kan se ud:

Fremtiden: Engelsk A, spansk A og tysk B

Denne studieretning giver adgang til lang række videregående uddannelser, især humanistiske og samfundsfaglige uddannelser. Afhængig af hvilke valgfag, du kombinerer studieretningen med, kan du opfylde adgangskravene til endnu flere uddannelser. Se mere i adgangskortet, hvor du skal huske at vælge studieretning.