Ikon for søg
Prøveperioder
Prøveperioder

Prøveperioder

Sommereksamen

Første mulige prøvedag for skoleåret 2023/2024 er 23. maj, mens sidste mulige prøvedag er 26. juni.

Der afholdes sygeeksamen og -årsprøver i august det efterfølgende skoleår.

Vintereksamen

For hf-kursister der afslutter fag til vinter, afholdes der eksaminer de sidste to uge inden jul. Der afholdes sygeeksamen i løbet af januar måned.

Terminsprøver

Terminsprøverne i skoleåret 2023/2024 er for alle elever placeret i uge 7 i 2024.

Terminsprøverne er skriftlige prøver i 1.hf, 2.hf, 2.g og 3.g, som skal forberede eleverne på de skriftlige eksaminer. Terminsprøverne afvikles i de fag, som har mulighed for at blive afsluttet med en skriftlig eksamen samme skoleår. Det er obligatorisk at deltage i terminsprøverne.