Ikon for søg
Prøveperioder
Prøveperioder

Prøveperioder

Sommereksamen

De mundtlige og skriftlige eksaminer og årsprøver afholdes primært i maj og juni. Eksamensperioden er typisk fra uge 21 til midten af uge 26.

Der afholdes sygeeksamen og -årsprøver i august det efterfølgende skoleår.

Vintereksamen

For hf’erne der afslutter fag til vinter, afholdes der eksaminer den sidste uge inden jul. Der afholdes sygeeksamen i løbet af januar måned.

Terminsprøver

Terminsprøverne er placeret i uge 5 og uge 6 i 2020.

Terminsprøverne er skriftlige prøver i 1.hf, 2.hf, 2.g og 3.g, som skal forberede eleverne på de skriftlige eksaminer. Terminsprøverne afvikles i de fag, som har mulighed for at blive afsluttet med en skriftlig eksamen samme skoleår. Det er obligatorisk at deltage i terminsprøverne.