Ikon for søg
Prøveperioder
Prøveperioder

Prøveperioder

Sommereksamen

De mundtlige og skriftlige eksaminer og årsprøver afholdes primært i maj og juni. Eksamensperioden er typisk fra uge 20 til midten af uge 25.

Der afholdes sygeeksamen og -årsprøver i august det efterfølgende skoleår.

Vintereksamen

For hf-kursister der afslutter fag til vinter, afholdes der eksaminer de sidste to uge inden jul. Der afholdes sygeeksamen i løbet af januar måned.

Terminsprøver

Terminsprøverne i skoleåret 2022/2023 er for alle 3.g og 2.hf-elever placeret i uge 7 i 2023. For 2.g'erne er terminsprøverne i uge 6.

Terminsprøverne er skriftlige prøver i 1.hf, 2.hf, 2.g og 3.g, som skal forberede eleverne på de skriftlige eksaminer. Terminsprøverne afvikles i de fag, som har mulighed for at blive afsluttet med en skriftlig eksamen samme skoleår. Det er obligatorisk at deltage i terminsprøverne.