Ikon for søg
Samfundsfag A og engelsk A
Samfundsfag A og engelsk A

Samfundsfag A og engelsk A

Samfundsfag vil sætte dig i stand til systematisk og selvstændigt at anvende forskelle samfundsvidenskabers teorier og metoder: økonomi, politologi, sociologi og international politik.

I engelsk arbejder du med at udvikle såvel skriftlige som mundtlige kommunikative færdigheder gennem arbejde med tekster, der øger forståelsen af engelsktalende landes samfundsforhold og kultur.

Samfund og engelsksprogede kulturer: I engelsk A kommer du til at arbejde med det engelske sprogs mange forskellige facetter. Du kommer til at arbejde med litteratur og flere andre typer tekster. Du får kendskab til USA og England, så du kan perspektivere til aktuelle forhold, og engelsk er også officielt sprog i mange tidligere engelske kolonier, først og fremmest Indien, der har en righoldig engelsksproget litteratur. Samtidig er Indien en af verdens største demokratier og en af to store voldsomt voksende økonomier i Asien. Indien har derfor også en væsentlig samfundsfaglig interesse. 

Du kommer til at arbejde med en større mængde engelsksproget materiale. Det giver mulighed for et samarbejde mellem engelsk tekstforståelse og samfundsfaglig forståelse, f.eks. i politiske spørgsmål, hvor du, når du læser en amerikansk politikers tale, samtidigt skal forstå hvordan og hvorfor, man i USA taler om politik på en anden måde end i Danmark. Og det kan være i mere sociologiske emner som fx indvandring, raceskel eller generationskonflikter.

Læs om profilfagene her:

Samfundsfag A

Engelsk A 

Du kan nedenfor se et eksempel på, hvordan et studieretningsforløb med fagene kan se ud:

Fremtiden

Denne studieretning giver adgang til et stort antal især samfundsfaglige og humanistiske uddannelser. Hvis du vælger de rigtige valgfag, kan du opfylde adgangskravene til endnu flere uddannelser. Se mere i adgangskortet. Vær opmærksom på: Når du går ind på adgangskoret, skal du huske at vælge studieretning.