Ikon for søg
Samfundsfag A og matematik A
Samfundsfag A og matematik A

Samfundsfag A og matematik A

Samfundsfag vil sætte dig i stand til systematisk og selvstændigt at anvende forskelle samfundsvidenskabers teorier og metoder: økonomi, politologi, sociologi og international politik. 

I matematik A arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder. Du får bl.a. kendskab til statistiske analysemetoder.

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden. I faget matematik på A-niveau vil du lære at håndtere formler og selvstændigt at bruge symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og løse problemer med matematisk indhold. Undervisningen giver dig kendskab til matematiske ræsonnementer og beviser samt matematisk teori og metode.

Du lærer også om matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling. 

Undervisningen lægger vægt på opgavel��sning som en afgørende støtte for tilegnelsen af begreber, metoder og kompetencer. En stor del er tilrettelagt som projekt- eller emneforløb, og der indgår også gruppearbejde.

I matematik A er der en del skriftligt arbejde. Du vil også arbejde med it og moderne matematikprogrammer, både som værktøj til komplicerede beregninger og som støtte til den matematiske begrebsdannelse.

Matematik samarbejder med samfundsfag om fx økonomi (multiplikatorvirkning, modeller, Lafferkurven), statistik (chi2-test, lineær regression) og mandatfordelinger og ulighed (gini-koefficienten, Lorenzkurven).

Læs om profilfagene her:

Samfundsfag A

Matematik A

Du kan nedenfor se et eksempel på, hvordan et studieretningsforløb med fagene kan se ud:

Fremtiden

Denne studieretning giver adgang til et stort antal samfundsfaglige og humanistiske uddannelser. Hvis du vælger kemi B og fysik B som valgfag, opfylder uddannelsen de specifikke adgangskrav til næsten alle uddannelser uanset om de er tekniske, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige eller humanistiske. Se mere i adgangskortet. Vær opmærksom på: Når du går ind på adgangskoret, skal du huske at vælge studieretning.