Ikon for søg
Legater
Legater

Om skolen

Legater

Som dimittend fra Aalborg Katedralskole har du en eksklusiv mulighed for at søge et legat fra en række fonde. Det er fonde, som har til formål at give studielegater til tidligere elever på Aalborg Katedralskole inklusive elever i afgangsklasserne. Du kan altså her søge om et legat i forbindelse med en videre uddannelse.
Det drejer sig om følgende fonde:

Aalborg Katedralskoles Studie- og Jubilæumsfond

Legatet tildeles efter ansøgning dimittender fra Aalborg Katedralskole til uddannelsesformål.
Fonden er oprettet i 2002 ved en sammenlægning af Aalborg Katedralskoles Studiefond fra 1924 og Aalborg Katedralskoles Jubilæumsfond fra 1946.
Legatet tildeles normalt højst 2 gange inden for de første studieår.

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgere

Ansøgningsfrist: Senest 31. maj til Aalborg Katedralskoles kontor

Aalborg Katedralskoles Fællesfond, afd. 5

Tildeles efter ansøgning dimittender fra Aalborg Katedralskole til uddannelsesformål.
Fonden er oprettet i 2003 ved en sammenlægning af en række mindre fonde.
Legatet kan søges af årets dimittender og et par år herefter i de første studieår.

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgere

Ansøgningsfrist: Senest 31. maj til Aalborg Katedralskoles kontor

Læge Dorff Kjeldsen og Hustrus Fond

Legatet kan søges af studenter og HF-ere fra Aalborg Katedralskole, som har gennemført 6 semestre (3 årsværk) af medicinstudiet. Fonden er oprettet i 1971 og blev i 2003 sammenlagt med Frk. Tonny A. Kaarsbergs legat.

Ansøgningsskema 

Vejledning til ansøgere

Ansøgningsfrist: Senest medio november. Se præcis dato på ansøgningsskemaet. Ansøgningen sendes til Aalborg Katedralskoles kontor.

 

Tildelte legater ved dimissionen dette år og i løbet af skoleåret 2019/2020

Aalborg Katedralskoles Fællesfond - Flidspræmier
Tildeles udvalgte elever blandt dem der har opnået de højeste karakterer ved den afsluttende eksamen.

  • Bedste danske stil - HF: Julie Mathiesen Edelsten, 2p
  • Bedste danske stil - STX: Malika S. Severinsen, 3a
  • Bedste fysikopgave: Thomas Sabro Larsen, 3y
  • Bedste engelske stil: Astrid Vejlin Stefansen, 3j
  • Bedste matematikopgave: Karen Torp, 3k
  • Bedste musikopgave: Kristoffer Juul, 3d 
  • Højeste HF-eksamen: Kasper Skjærbæk, 2w
  • Højeste STX-eksamen: Oscar Bøttcher Videsen, 3j

VI-Klubbens Mindelegat (Humørfyldt spansk elev):

Carl Christian Brøkmann, 3z 

 

Aalborg Katedralskoles Fællesfond - studielegater

Sabisan Shanmuganathan, 2014u, Medicin klinikophold., Sydamerika

 

Aalborg Katedralskoles Fællesfond

Den gode klasse: Klassen 3d

Den gode kammerat: Lucas Hertz-Kendellen, 3m

Christian den Fjerde Laugets Humørlegat: Klara Buus Kristiansen, 3y 

 

Aalborg Katedralskoles Studie- og Jubilæumsfond

Mathilde Victoria Prietzel Nielsen, 2016e: Filosofi, London, Storbritannien 

Maria Luisa Dominguez Vivero Simonsen, 2012d: Praktik sygeplejerske, Norge 

 

Legathistorien

Fremsynede, gavmilde eller taknemmelige mænd og kvinder har gennem årene skænket større eller mindre beløb til oprettelse af et legat til fordel for elever på Aalborg Katedralskole. I 1809 blev en del legater lagt sammen i Stipendiefonden. Af historiske grunde beholdt man dengang navnene på nogle af de ældste legater. I 2003 var antallet af legater igen vokset, og deres formuer blevet for små. Derfor blev en række legater samlet i Aalborg Katedralskoles Fællesfond, som uddeler en række af årets legater.

Læs eventuelt hele legathistorien.