Ikon for søg
Biologiolympiade
Biologiolympiade
Kontaktperson Sannie Ebert Jacobsen

Biologiolympiade

Hvert år afholdes der dels den Danske Biologi Olympiade og den Internationale Biologi Olympiade. De fire vindere af den Danske Biologi Olympiade deltager i den Internationale Biologi Olympiade, dog med den forudsætning, at man ikke er fyldt 20 år inden 1. juli det år, hvor olympiaden afholdes.

Udtagelsen til olympiaden starter ude på skolerne i november, hvor første runde til udtagelsen er en skriftlig test. De 30 bedste elever fra hele landet fortsætter i næste runde, hvor halvdelen så kan kvalificere sig til finalen. De næste runder foregår på universiteterne rundt omkring i Danmark i weekender og ferier i løbet af foråret. Udtagelsen sker i forbindelse med træningen, som er en kombination af teoretiske opgaver og eksperimentelt arbejde. Indlagt er også ekstra træning i forskellige biologiske discipliner, da det skal sikres, at deltagerne til den Internationale Biologi Olympiade er bekendt med de samme stofområder. Alle deltagerne får en bog, hvis indhold er pensum til konkurrencerne.

Til selve den Internationale Biologi Olympiade er det værtslandet, der står for konkurrencens faglige indhold, og dette omfatter både teoretiske opgaver og eksperimentelt arbejde. Deltagerne fra Danmark er ledsaget af 2-3 lærere (men ikke lærere fra egen skole), og de skal oversætte opgaverne til deltagernes modersmål. De deltagende lærere og eleverne er derfor ikke i kontakt under selve konkurrencen.

Alle kan i princippet deltage, men opgavernes sværhedsgrad taget i betragtning, så vil dette fortrinsvis henvende sig til elever med biologi eller bioteknologi på A-niveau. Det vil derfor også være dem, der tilbydes den indledende test.

Hvis der er interesse for det, kan Aalborg Katedralskole muligvis tilbyde træning før prøven.

Kontaktperson: Biologilærer Sannie Ebert Jacobsen