Ikon for søg
Optagelse STX
Optagelse STX

Optagelse STX

Regler for optagelse

Du kan læse om reglerne for adgang og optagelse her www.uvm.dk

Elevflytning og venteliste

Skolens kapacitet fastlægges af Undervisningsministeren. Undervisningsministeren kan træffe beslutning om, at elever fra en skole skal flyttes til andre skoler. Hvis det sker er det de elever, som har længst afstand via vejnettet til den skole de ønsker at komme ind på, som flyttes. Fra 2023 er kriterierne længst transporttid. Elever tilknyttet MGK, BGK, TGK eller Team Danmark har fortrinsret til optagelse og flyttes derfor ikke.

Det er ikke tilladt for gymnasierne at oprette ventelister.