Ikon for søg
Optagelse STX
Optagelse STX

Optagelse STX

Regler for optagelse

Du kan læse om reglerne for adgang og optagelse her www.uvm.dk

Elevflytning og venteliste

På stx har Aalborg Katedralskole i 2021 optaget alle kvalificerede ansøgere. 

Undervisningsministeren kan træffe beslutning om, at elever fra en skole skal flyttes til andre skoler. Hvis det sker er det de elever, som har længst afstand via vejnettet til den skole de ønsker at komme ind på, som flyttes. Elever tilknyttet MGK, BGK, TGK eller Team Danmark har fortrinsret til optagelse og flyttes derfor ikke.

Seneste gang Aalborg Katedralskole flyttede elever var i 2017. Dengang blev ansøgere med mere end 47 km via vejnettet til Aalborg Katedralskole flyttet. Alle med kortere afstand blev optaget.

Elever, der er blevet flyttet, har krav på at stå øverst på ventelisten, og bliver optaget, hvis der opstår ledige pladser inden skolestart.

Det er vores erfaring, at der i perioden fra sidste ansøgningsfrist til skolestart er en række ansøgere, der ombestemmer sig pga. efterskoleophold, udlandsophold eller ændret uddannelsesønske. Derfor vil vi normalt kunne optage en del af de elever, som står på en evt. ventelisten.