Sprog
Sprog

Sprog

Aalborg Katedralskole udbyder tre studieretninger på det sproglige område.

De tre studieretninger, det drejer sig om, kan du se i menuen. Her kan du også klikke ind og læse mere om de enkelte sproglige studieretninger.

Sprog er en vigtig kompetence på de videregående uddannelser, hvor du med stærke sprogkundskaber får adgang til tekster og forskningsresultater fra mange sprogområder. Sprog er ikke alene en fordel i forbindelse med videreuddannelse, men også i erhvervslivet, da mange virksomheder efterspørger unge, der er gode til sprog. I de sproglige studieretninger får du ud over konkrete sprogfærdigheder også viden om andre landes kultur, samfundsforhold, og historie.

Fritidstilbud

Sprogafdelingen kombinerer undervisningen med mange forskellige sociale og kulturelle fritidstilbud.

I engelskfaget tilbydes English Club for litteraturinteresserede elever, som læser engelsksprogede bøger, hvor både ældre og nyere litteratur læses og diskuteres. Franskfaget tilbyder herudover talentarbejdet Juvenes Translatores, og i både spansk og tysk er der lang tradition for samarbejde og udveksling med gymnasier og skoler i Galicia og Pamplona i Spanien og Rendsborg i Nordtyskland.

Alle skolens frivillige aktiviteter