Ikon for søg
Læsevejledning
Læsevejledning

Læsevejledning

I læsevejledningen hjælper vi de elever, der af forskellige årsager ikke er gode til at læse og/eller skrive. Måske skyldes det ordblindhed (dysleksi), eller man kan være i dårlig træning. Det betyder meget for ens motivation, læringsudbytte og karakterer, at man er i stand til at læse de tekster, der benyttes på uddannelsen, og at man er i stand til at kunne formulere de skriftlige opgaver, der stilles, tilfredsstillende. Derfor er det vigtigt, at du får den rigtige hjælp, hvis du har læse-skriveproblemer – der er nemlig ikke nødvendigvis nogen sammenhæng mellem disse ting og ens intelligens.

Screening af alle elever

I starten af skoleåret screenes alle elever på 1. år, og de, der ser ud til at have læse-skriveproblemer får tilbudt en samtale med læsevejlederen med henblik på at afdække problemerne og eventuelt igangsætte hjælp. Takker man nej, kan man altid senere tage kontakt til læsevejlederen - enten ved at man selv henvender sig eller igennem sin studievejleder.

Ordblindhed

Elever med ordblindhed kan via Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet få it-programpakke med oplæsningsprogrammer (også fremmedsprog) og skrivestøtte (evt. også computer, hvis man ikke har en). 

Læsevejlederen vil over et antal timer instruere eleven i brugen af udstyret. Dertil vil man kunne få en bevilling til at få sine lærebøger og tekster digitalt, og man vil kunne få et antal studiestøttetimer, så man i det daglige kan få hjælp til at få struktur på læsning og de skriftlige afleveringer.

Se gerne videoen fra vores læsevejledere eller vores brochure om ordblindhed for mere information.

Andre læseproblemer

Hvis man af andre årsager læser langsomt og/eller har svært ved at forstå indholdet i teksterne, fordi man bruger kræfterne på at afkode teksten, så tilbyder Aalborg Katedralskole et kursus, hvor man kan få trænet disse ting. Her vil du også kunne få hjælp, hvis du synes, at du har svært ved de skriftlige afleveringer.
Aalborg Katedralskole har desuden en skolelicens til AppWriter, som indeholde programmer til oplæsning og skrivestøtte. Selvom man ikke er ordblind, vil man ofte kunne få stor gavn af disse programmer – fx til hjælp med stavning og til korrekturlæsning.

Forlænget eksamenstid

Hvis du er testet ordblind, kan du søge om at få forlænget forberedelsestid til de mundtlige eksamener og længere eksamenstid til de skriftlige eksamener. Dertil vil du kunne søge om at få eksamensopgaverne elektronisk. Intet af det vil komme til at stå på dit eksamensbevis. Ansøgningen laver du sammen med læsevejleder og/eller studievejleder, men det er rektor, der i sidste ende træffer afgørelsen.

Kontakt

Læsevejleder Mette Skotte Engers kan kontaktes på:

tlf.: 27 24 79 67

e-mail: me@katedralskolen.dk

 

Læsevejleder Mikkel Gade kan kontaktes på:

tlf.: 23 69 23 77

e-mail: mhg@katedralskolen.dk