Ikon for søg
Særlige eksamensvilkår
Særlige eksamensvilkår

Særlige eksamensvilkår

Ansøgning om særlige eksamensvilkår skal ske senest den 1.11.

Elever/kursister med specifikke vanskeligheder (f.eks. ordblindhed) eller psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser kan søge om særlige eksamensvilkår, som f.eks. forlænget tid til skriftlig eksamen og forlænget forberedelsestid til mundtlig eksamen.

Ved alle dispensationsansøgninger skal der foreligge en faglig dokumentation for eksaminandens særlige vanskeligheder, som nødvendiggør dispensationen. Dokumentationen skal beskrive ansøgerens aktuelle funktionsniveau.

For elever med ordblindhed mv. vil screening i 1.g/1.hf og en ansøgning med indstilling fra Aalborg Katedralskoles læsevejleder være tilstrækkelig dokumentation. En udtalelse afgivet i forbindelse med eksaminandens tidligere skoleforløb kan ikke danne grundlag for dispensation.

Til ansøgningen skal man anvende skolens ansøgningsskema vedlagt dokumentation for de specifikke problemer. Ansøgning om særlige eksamensvilkår i forbindelse med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser skal ske i samråd med studievejlederne, mens ansøgning med udgangspunkt i ordblindhed og talblindhed skal ske i samråd med henholdsvis læsevejlederne og matematikvejlederne.

Eleven vil få skriftlig besked om afgørelsen på dispensationsansøgningen. En dispensation er kun gældende for det indeværende skoleår og den tilhørende sygeeksamen. Eleven skal derfor ansøge igen skoleåret efter, hvis de fortsat ønsker særlige eksamensvilkår.

Vejledning til ansøgning om særlige vilkår.

Ansøgningsskema om særlige eksamensvilkår ved funktionsnedsættelse. 

Ansøgningsskema om særlige eksamensvilkår ved ordblindhed.

Ansøgningsskema om særlige eksamensvilkår ved talblindhed. 

Hvis en elev har fået bevilget forlænget tid til enten skriftlige eksaminer eller forlænget forberedelsestid til de mundtlige, skal eleven tjekke sin eksamensplan og sikre sig, at det fremgår af Lectio. Hvis det ikke gør, skal eleven kontakte Uddannelseschef Lone Simonsen (ls@katedralskolen.dk / 30 26 30 56) hurtigst muligt.