Ikon for søg
Engelsk A , spansk begynder A og latin C
Engelsk A , spansk begynder A og latin C

Engelsk A, spansk begynder A og latin C

Denne studieretning henvender sig til elever, der interesserer sig for sprog og kultur. Studieretningen er et godt grundlag for en videregående uddannelse inden for områder som sprog, kommunikation og internationale forhold.

Sprog er nøglen til al kommunikation. I sprogfagene udvikler du din sprogforståelse og træner din kommunikationsevne både mundtligt og skriftligt; desuden træner du din evne til at læse og analysere litterære og ikke-litterære tekster.

Igennem de tre moderne sprog får du både et globalt udsyn og et solidt sprogligt grundlag ved at arbejde med tekster, film, billeder mm., som giver indblik i væsentlige sproglige, kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i de forskellige lande, hvor sprogene tales.

Læreplanen for Latin C beskriver faget som ”et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag”. Gennem arbejdet med tekster på latin lærer du derfor ikke bare at læse latin og forstå den latinske grammatik, du opnår også viden om romernes kultur og historie, samt opøver nogle gode studievaner. Latinfaget dækker dermed fem forskellige områder: tekster og tekstgenrer, grammatik, sproghistorie, kulturhistorie og romersk historie.

Arbejdet i sprogfagene er samlet i emner, hvoraf nogle er tværfaglige. Der er mange muligheder for at arbejde på tværs af de tre sprog og selvfølgelig også med inddragelse af andre fag. Man arbejder f.eks. med emner som: Det multikulturelle samfund, ungdomskulturens kommunikations- og medieformer, drømmen om Amerika, en litterær periode, minoritetsproblemer, terrorisme, sprog og kulturmøde - og mange andre.

Der er almindeligvis både en studietur og en udvekslingsrejse til de områder, hvor sprogene tales.

Læs om profilfagene her:

Engelsk A 

Spansk begynder A 

Latin C 

Du kan nedenfor se et eksempel på, hvordan et studieretningsforløb med fagene kan se ud:

Fremtiden: Engelsk A, spansk A og latin C

Denne studieretning giver adgang til et stort antal især humanistiske uddannelser. Hvis du vælger de rigtige valgfag kan du opfylde adgangskravene til endnu flere uddannelser. Matematik B som valgfag giver f.eks. adgang til mange samfundsfaglige uddannelser. Se mere i adgangskortet. Vær opmærksom på: Når du går ind på adgangskoret, skal du huske at vælge studieretning.