Ikon for søg
Specialpædagogisk støtte (SPS)
Specialpædagogisk støtte (SPS)

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der hindrer dig i at gennemføre din uddannelse optimalt, kan du ansøge om specialpædagogisk støtte. Støtten skal kunne kompensere for de problemer, funktionsnedsættelsen giver dig, så du kan gennemføre uddannelsen på lige fod med andre.

Du kan søge støtte, hvis du:

  • har læsevanskeligheder (ordblindhed/dysleksi)
  • har høre- og synsvanskeligheder
  • har et bevægelseshandicap
  • har en psykisk lidelse eller en neurologisk funktionsnedsættelse som f.eks. depression, personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse, skizofreni, fobier, angstlidelse, ADHD, OCD, asperger-syndrom, autisme, tourette syndrom eller epilepsi 
  • har problemer, der kan sidestilles med ovenstående 

Støtten vil som regel bestå af enten it-startpakke (læsevanskeligheder samt høre- og synsvanskeligheder) eller studiestøttetimer. Derudover kan der være tale om mentorordning og sekretærhjælp (f.eks. til eksamen eller strukturering af studiedagligdagen).

Har man en diagnosticeret funktionsnedsættelse, vil man desuden kunne søge om at få tildelt ekstra tid til eksamener.

Hvis du vil søge om sps-støtte, skal der foreligge dokumentation herfor. Mener du at have læsevanskeligheder, kan vi på skolen hjælpe med udredning og dokumentation. Dokumentation for øvrige funktionsnedsættelser skal indhentes andre steder.

Vil du gerne søge om støtte, eller har du spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at kontakte læse-skrivevejledningen, hvis det drejer sig om læse-skrivevanskeligheder, eller din studievejleder​, hvis det drejer sig om andre funktionsnedsættelser.

Du kan læse om retningslinjerne for SPS​ i dette skema.

Lovgrundlaget for SPS-ordningen finder du her.

Kontakt Mikkel Hyldgaard Gade for mere information