Matematik A, bioteknologi A, og fysik B
Matematik A, bioteknologi A, og fysik B

Matematik A, bioteknologi A, og fysik B

Matematiks logiske metoder bruges til at håndtere og beskrive iagttagelser. Du vil komme til at arbejde med at omsætte observationer til faglige begreber, og samtidig stimuleres din kreativitet og evne til at tænke selvstændigt. 

I bioteknologi anvendes mikroorganismer ofte til udvikling af bioteknologiske fremskridt, som har betydning for mennesket. Kendskab til DNA og genetik, cellers opbygning og funktion i forskellige sammenhænge er derfor centrale områder. Der arbejdes med anvendelser af bioteknologi inden for sundhed, biologisk produktion og miljøforhold.

Der arbejdes såvel teoretisk som eksperimentelt. F.eks. ser vi på mikrobiologiske arbejdsmetoder og kendskab til analysemetoder, som anvendes indenfor bioteknologisk forskning og produktion. 

I fysik undersøger og beskriver vi forskellige fænomener i vores omgivelser. Vores mål er at få indsigt i, hvordan verden hænger sammen fra det allermindste (atomart niveau) til det allerstørste (universet). 

Eksempler på emner

  • Mikroorganismer i forskning og produktion 
  • Anvendelse af genteknologi ved diagnosticering 
  • Enzymers funktion og anvendelse 
  • Fremstilling og brug af lægemidler samt modellering af medicins optagelse i kroppen.
  • Modellering af neuroner med elektriske kredsløb
  • Epidemimodeller og numerisk løsning af koblede differentialligninger
  • Neurale netværk og kunstig intelligens
  • Genetik og sandsynlighedsregning
  • Statistik og godkendelse af nye lægemidler

Læs om profilfagene her:

Matematik A 

Bioteknologi A 

Fysik B 

Fremtiden

Denne studieretning opfylder de specifikke adgangskrav til næsten alle uddannelser uanset om de er tekniske, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige eller humanistiske. Se mere i adgangskortet.