Ikon for søg
STX
STX

STX studieretninger

Aalborg Katedralskole udbyder 14 forskellige studieretninger. I menuen fremgår det, hvilke studieretninger det drejer sig om. Her kan du klikke ind og læse mere om de enkelte studieretninger.

Vi udbyder i skoleåret 2024/2025 desuden den sproglige studieretning engelsk A, Fransk A, Tysk B.

Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at alle studieretninger bliver oprettet. Det afhænger af, hvordan eleverne vælger efter grundforløbet.

I 2023/2024 blev alle studieretninger oprettet.

Du kan møde en elev fra vores forskellige studieretninger her på hjemmesiden, og læse om, hvordan deres oplevelse af Aalborg Katedralskole har været.

Studentereksamen (STX)

Gymnasiet er en 3-årig uddannelse og består af et indledende grundforløb på 3 måneder og en specialisering af de sidste 2 3/4 år i et studieretningsforløb.

Grundforløbet

I grundforløbet har du obligatoriske fag, som er fælles for alle. Formålet med grundforløbet er, at du skal blive klar til at vælge studieretning.

Særlige forløb

Desuden er der særlige forløb:

Almen Sprogforståelse, hvor dansk og fremmedsprogene samarbejder for at give en fælles basis for det sproglige arbejde.

Det naturvidenskabelige grundforløb, hvor fagene biologi, fysik, kemi og naturgeografi samarbejder for at give en fælles introduktion til de naturvidenskabelige fag.

Studieretningsforløbet

I løbet af grundforløbet vælger du din studieretning, og du er klar til at begynde på studieretningsforløbet i november måned.

I studieretningsforløbet sker der en faglig specialisering i de valgte studieretningsfag. Desuden har du stadig obligatoriske fag og valgfag.

Studentereksamen

En hel studentereksamen består normalt af mindst fire fag på A-niveau og et antal fag på B- og C-niveau. A-niveauet er det højeste.

Obligatoriske fag (med niveau i parentes)

Dansk (A), Historie (A), Engelsk (mindst B), Fortsættersprog (tysk eller fransk) (mindst B) eller Begyndersprog (fransk eller spansk) (A), Oldtidskundskab (C), Religion (mindst C), Idræt (mindst C), Matematik (B - dog C i spansk/engelsk/tysk-studieretningen), Fysik (mindst C), Samfundsfag (mindst C), Kunstnerisk fag (billedkunst, mediefag eller musik) (mindst C), 2 af fagene biologi, kemi eller naturgeografi, afhængig af studieretning (mindst C).

Valgfag på Aalborg Katedralskole (efter niveau)

Du skal i løbet af 2.g tage stilling til, hvilke valgfag du ønsker. Inden valget får du en grundig orientering om, hvilke valgfag der kan indpasses i den studieretning, som du har valgt. Nedenfor kan du se, hvilke valgfag vi udbyder på Aalborg Katedralskole.

Det er målsætningen, at så mange elever som muligt får opfyldt deres primære valgønsker, men skemalægning og manglende plads på et valghold kan betyde, at enkelte elever ikke kan få deres primære ønske om valgfag opfyldt, selvom et ønsket fag oprettes.

A-niveauB-niveauC-niveau

Engelsk
Fransk begyndersprog
Fransk fortsættersprog
Fysik
Kemi
Matematik
Samfundsfag
Spansk begyndersprog
Tysk fortsættersprog

Billedkunst
Biologi
Filosofi
Fransk fortsættersprog
Fysik
Idræt
Kemi
Matematik
Mediefag
Musik
Naturgeografi
Psykologi
Religion
Samfundsfag
Tysk fortsættersprog

Billedkunst
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Informatik
Innovation
Latin
Mediefag
Musik
Psykologi
Musik- og lydproduktion

Du skal have mindst et af følgende fag på A-niveau: Matematik, biologi, fysik, kemi, engelsk eller et fortsættersprog enten som studieretningsfag eller som valgfag.