Ikon for søg
Videreuddannelse
Videreuddannelse

Videreuddannelse

Fagpakken er især orienteret mod de erhvervsrettede og mellemlange uddannelser inden for samfund og business, eksempelvis:

  • Markedsførings- og finansøkonomudddannelsen
  • Administrationsøkonom
  • Administration
  • Politibetjent
  • Leisure management inden for kunst, kultur, turisme, sport, hotel og restauration

Du er ikke begrænset til uddannelser inden for samfund og business. Du kan også videreuddanne dig til eksempelvis:

  • Natur- og kulturformidler
  • Miljøteknolog
  • Bioanalytiker
  • Tandplejer
  • Bygningskonstruktør

Fagpakken giver adgang til mere end 80 uddannelser.

Se mulighederne med matematik (B) og samfundsfag (B) på UddannelsesGuiden.

Læs om mulighederne for videreuddannelse på Universitetet.