Ikon for søg
Optagelse HF
Optagelse HF

Optagelse HF

Du kan læse om reglerne for adgang og optagelse her www.uvm.dk

Aalborg Katedralskole har plads til at optage alle kvalificerede ansøgere, hvis ansøgningerne er modtaget rettidigt.

For sent ankomne ansøgere optages under forudsætning af, at der er plads i de oprettede klasser.

Ved optagelse skal du vælge, hvilket valgfag du gerne vil have i 1.HF. Læs her mere om de enkelte valgfag.

HF for ordblinde

Aalborg Katedralskole grupperer nye HF-elever med særlige udfordringer i forhold til læsning og skrivning i én klasse. Her bliver undervisningen tilrettelagt ud fra elevgruppens faglige behov både i den daglige undervisning og i forhold til skriftlige opgaver. Eleverne får, ligesom alle skolens øvrige HF-elever, gratis adgang til hjælpeprogrammet AppWriter, som kan anvendes i alle fag. Ligeledes arbejder Aalborg Katedralskole med fokuserede pædagogiske tiltag - herunder ekstralærere i timerne - til sikring af den enkelte elevs gennemførelse af uddannelsen.

For yderligere information kontakt studievejledningen.

Download vores publikation om HF for ordblinde.