Ikon for søg
Engelsk A, fransk begynder A og tysk B
Engelsk A, fransk begynder A og tysk B

Engelsk A, fransk begynder A og tysk B

Denne studieretning henvender sig til elever, der interesserer sig for sprog og kultur. 

Engelsk, fransk og tysk er tre af de mest udbredte fremmedsprog, og de åbner dørene til både Europa og verden. Engelsk er det globale sprog og samtidig den direkte adgang til Storbritannien, USA og de andre engelsktalende lande i verden. Fransk giver direkte adgang til Europas største land og er samtidig officielt sprog i Belgien, Luxembourg, Schweiz og Canada. Derudover er fransk et vigtigt kommunikationssprog i store dele af Nord- og Vestafrika. Tyskland er Danmarks største eksportmarked, og det giver sig selv, at vi har brug for nogle, der kan forstå og tale tysk.

Igennem de tre moderne sprog får du både et globalt udsyn og et solidt sprogligt grundlag ved at arbejde med både ældre og moderne tekster, film, musik, billeder mm. Herigennem får du indblik i væsentlige sproglige, kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i de forskellige lande, hvor sprogene tales.

Arbejdet i sprogfagene er samlet i emner, hvoraf nogle er tværfaglige. Der er mange muligheder for at arbejde på tværs af de tre sprog og for at inddrage andre fag som samfundsfag og historie. Vi arbejder med emner som f.eks.: drømmen om Amerika, kolonialisme og imperialisme, ungdomskultur, impressionisme i litteratur og billedkunst, det multikulturelle samfund, oprør og revolutioner.

Der er almindeligvis både en studietur og en udvekslingsrejse til de områder, hvor sprogene tales.

Læs om profilfagene her:

Engelsk A 

Fransk begynder A

Tysk B

Du kan nedenfor se et eksempel på, hvordan et studieretningsforløb med fagene kan se ud:

Fremtiden: Engelsk A, fransk A og tysk B

Denne studieretning giver adgang til lang række videregående uddannelser, især samfundsfaglige og humanistiske uddannelser. Afhængig af hvilke valgfag, du kombinerer studieretningen med, kan du opfylde adgangskravene til endnu flere uddannelser. Se mere i adgangskortet. Vær opmærksom på: Når du går ind på adgangskortet, skal du huske at vælge studieretning.