Ikon for søg
Brobygning
Brobygning

Brobygning

Velkommen til brobygningen! Vi glæder os til at møde dig og vise dig et glimt af livet på Aalborg Katedralskole

Hvor skal jeg møde?

Aalborg Katedralskole, Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg

Hvornår? Første dag skal du møde senest kl. 8.15 i skolegården (mellem bygning A, B, C og D - se oversigtstavlen foran skolen). Her møder vores brobygningskoordinator dig og du vil blive vist til det lokale, hvor introduktionen til introforløbet finder sted. Skoledagen slutter senest kl. 13.30.

Hvordan finder jeg skolen?

Det tager ca. 15 min. at gå fra busstationen og banegården til Aalborg Katedralskole. Hvis du skal med bybus går bus nr. 16 næsten lige til døren. Der er et stoppested på hjørnet af Hasserisgade og Sankt Jørgens Gade. Bor du i Aalborg, er det nemt at cykle.

Vi har kantine på skolen, men der er tit lang kø i frokostpausen.

Hvad skal jeg have med?

Du skal medbringe papir, blyant og en skolecomputer, hvis du har en.

Hvorfor?

Formålet med introforløbet er, at du oplever gymnasielivet. I løbet af introforløbet vil du få en forsmag på den faglighed, der kendetegner gymnasiet og hf. Du kommer både til at møde fag, som du kender på forhånd, men også fag som er nye for dig.

Hvad skal jeg lave de to dage?

Vi vil gerne give dig et klart billede af, hvad det vil sige at være gymnasieelev fagligt og socialt. Derudover får du et indblik i Aalborg Katedralskoles helt særlige kendetegn og atmosfære.
Du bliver placeret i en klasse med andre, som også har valgt gymnasiet eller hf, og vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen. Du får også mulighed for at komme ud i en gymnasieklasse og overvære undervisningen, samt mulighed for at snakke med gymnasieelever om, hvordan det er at gå i gymnasiet, og hvilke aktiviteter skolen tilbyder udover undervisningen.

Når du møder om morgenen, vil du blive mødt af en vejleder, der følger dig til din klasse. I klassen møder du de andre brobyggere og får udleveret et program for de dage, du er i intro i foråret. Du vil også få en grundig introduktion til gymnasiets opbygning – herunder grundforløbet og gymnasiets studieretninger og hf fagpakker.
Der vil blive tilknyttet en vejleder, så du kan få svar på alle dine spørgsmål. Du vil også blive vist rundt på skolen, så du kan få et indtryk af stedet og se faglokaler, kantine og bibliotek.

På Aalborg Katedralskole udbyder vi både stx =det almene gymnasium og hf. De lærere, du vil møde i introforløbet i foråret, kan fortælle dig, hvis fagene har forskelligt indhold på stx og hf. Studievejlederen kan svare på, om der er adgangskrav og fortælle hvilke muligheder, der er for videregående uddannelse.

Læs mere om skolen og uddannelserne på denne hjemmeside eller følg Katedralskolen på Facebook og Instagram

Hvem?

Du kan kontakte Regina Hansen eller studievejleder Lisa Knapp på telefon 96 31 37 80 eller mail, hvis du har spørgsmål til forløbet.

Hvis du er syg, skal du sygemelde dig på mail til Regina Hansen

Hvilke uddannelser kan jeg vælge?

På Aalborg Katedralskole tilbyder vi både en STX-uddannelse og en HF-uddannelse. Herudover tilbyder vi HF-plus, hvor du får ekstra hjælp til din skolegang, hvis du har ordblindhed. Her har vi en specifik brobygning målrettet HF-plus

Endelig tilbyder vi ASF-HF, som er specifikt for unge med ASF-diagnosen. Hvis du er interesseret i ASF-klassen, kan du komme med til brobygning for ASF-elever.