Ikon for søg
Idræt
Idræt

Idræt

Hvad lærer man i idræt?
I idræt kommer du igennem 75 timers idrætsundervisning på et halvt år bestående af 6 idrætsforløb á cirka 6-7 moduler. Målet med undervisningen er, at du lærer at beherske centrale færdigheder i ca. 6 udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre følgende færdighedsområder: Boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter.

idræt C er undervisningen mest praktisk, og elementer såsom samarbejde, kropsbeherskelse/bevidsthed og fysisk aktivitet er centrale for undervisningen. Du kommer til at arbejde med idrætsfaglige begreber, tekniske fokuspunkter og tilegnelse af forskellige idrætsfaglige kropskompetencer.

Til eksamen skal du udelukkende op i praktisk idræt og trækker 3 af de 6 forløb – ét fra hvert færdighedsområde. Denne eksamensform er i grupper med individuel karaktergivning.

Idræt B minder om idræt C – blot er det på et højere praktisk teknisk niveau. Forskellen er imidlertid, at halvdelen af undervisningen er teoretisk, og du får mulighed for at lære om kroppens anatomi og fysiologi, om idrættens struktur og organisationsopbygning i samfundsfaglig sammenhæng, om behandling af idrætsskader og forebyggelse heraf, om sundhedsmæssige og psykologiske tendenser indenfor idrætten, og om idrættens historie gennem tiderne fra gymnastikkens verden til sportens udbredelse. Til eksamen er halvdelen praktisk idræt, mens den anden halvdel er teoretisk, hvor en bredspektret idrætscase med bilag er udgangspunkt for en samtale om idrættens væsen.

To gode grunde til at vælge idræt i HF

  • Du får mulighed for at dyrke idrættens bevægelsesglæde. Du tillærer dig nye idrætter og får udvidet dine horisonter i forhold til de idrætsformer, du allerede kender.
  • Du får mulighed for at være kreativ, grine og samarbejde med andre idrætsglade elever, og i grupper kan I udarbejde parkourvideoer, scenografiske dansekoreografier eller boldspilsøvelser. Ligeledes kan du opnå teoretisk læring bl.a. om kroppens bevægeapparat og idrættens rolle i verden.